Home > Datové terminály > BHIT KOMPLEX > Typické nasazení

Typické nasazení

Typické použití může být naskladnění zboží z kamiónu, mobilní prodej u zákazníka s možností vytisknout doklad přímo u zákazníka nebo vedení skladové evidence v rozlehlém skladu.

Příklad 1 – Mobilní prodej

Obchodní firma má několik obchodních zástupců, kteří jezdí po svých regionech a zboží mají stále v dodávce nebo kamionu. Potřebují pomocí datového terminálu u zákazníka prodat zbožívytisknout dodací list nebo fakturu. Do hlavního skladu a zároveň sídla firmy jezdí pro zboží maximálně jednou týdně, ale manažer firmy chce mít každý den přehled o prodeji za minulý den.

Řešení: 

 • Na přání jednatele firmy Komplex Server zajistí pomocí nastaveného filtru, aby do terminálu obchodníka byl nahrán pouze jeho vlastní a hlavní sklad, nikoliv sklady ostatních obchodníků. Také jsou nahrané pouze adresy z adresáře systému POHODA podle určitého klíče, aby nemohl zjistit zákazníky jiného obchodníka. Dále jsou odstraněny nákupní ceny zboží. Tyto filtry vytvoří technik při instalaci systému KOMPLEX Server.
 • Obchodník ráno před odjezdem pomocí svého domácího PC a Internetu nahraje do terminálu aktuální stav evidovaného zboží v autě a to tak, že připojí terminál kabelem k PC a zvolí v terminálu funkci synchronizace. Data v šifrované podobě putují přes Internet do datového terminálu.
 • Obchodník jede k zákazníkovi. Zákazník si vybere zboží a obchodník pomocí datového terminálu zjistí, kolik ho má v autě. Vytvoří v terminálu prodejku a doklad vytiskne na paragonové nebo přenosné A4 tiskárně.
 • Večer obchodník přijíždí domů a připojí terminál kabelem k PC. Doklady odešle přes Internet do systému POHODA v sídle firmy.
 • Manažer firmy přichází druhý den do firmy a tiskne si ze systému POHODA sestavu prodeje, aby zjistil tržby jednotlivých obchodníků za minulý den.
 • Jakmile přijíždí obchodník do sídla firmy doplnit zásoby, provádí pomocí čtečky převod zásob z hlavního skladu na svůj.

 

Příklad 2 – Sklad

Velkoobchodní firma má rozlehlý sklad. Budova skladu má několik pater a v každém skladu jsou kovové regály, které ruší Wi-Fi signál. Zboží firmy obsahuje také materiál, který ruší Wi-Fi signál. Proto není možné zvolit on-line řešení. Zboží je přiváženo v kamionech a skladník rozváží zboží přímo z kamionu na jednotlivé úseky skladu.

Řešení:

 • Skladník v dosahu wifi sítě zvolí na terminálu funkci synchronizace. Do terminálu se načtou aktuální stavy skladů.
 • Po příjezdu kamionu vejde do nákladového prostoru. Vytvoří příjemku tak, že sejme čárové kódy zboží v kamionu. Poté paletovým vozíkem rozveze zboží do jednotlivých úseků skladu. Když je v dosahu Wi-Fi sítě, vytiskne z terminálu na síťové tiskárně doklad příjemky a zároveň odešle data do systému POHODA.
 • Přichází zákazník. Skladník ho provádí skladem a podle potřeby zákazníka snímá a nakládá zboží, které zákazník zakoupí. Na konci nákupu se přesune do místa dostupnosti Wi-Fi sítě a odesílá výdejku do systému POHODA. Zákazník odchází na obchodní oddělení převzít fakturu a poté se vrací s potvrzenou fakturou a skladník vydává zboží.

 

Příklad 3 – Vykrývání přijaté objednávky

Společnost příjímá objednávky od zákazníků z e-shopu a tyto jsou importovány do systému POHODA a co nejdříve expedovány. Nebo obchodníci přijímají objednávky od zákazníků na přepážce a stanovují ceny položek dle cenových hladin odběratele, případně smluvených se zákazníkem na přepážce. Skladník se za obchodníka postará o výdej zboží se smluvenými cenami. Jedná se o velkoobchod a skladníci vydávají na fakturu (placení převodem).

Řešení:

 • Obchodník přijme objednávku od zákazníka a rovnou položkám stanoví ceny dle cenových hladin odběratele. Vytvoří objednávku přijatou, kterou zákazníkovi vytiskne.
 • Zákazník přijde s vytištěnou objednávkou do výdejního místa ve skladu.
 • Přichází skladník a sejmutím čárového kódu s číslem objednávky nalistuje objednávku, kterou má vykrýt. Na základě tištěné objednávky nebo položek uvedených v objednávce (zobrazením v datovém terminálu) položky vykrývá, přičemž systém sám zabraňuje vložit do faktury jinou položku, než je v objednávce uvedená. Vykrývané položky automaticky naskakují s cenou nebo slevou tak jak je uvedeno v objednávce a nemusí již cenu měnit.
 • Skladník fakturu zákazníkovi vytiskne a odešle do systému POHODA. Zákazník odchází se zbožím a fakturou (respektive faktura a dodací list jsou připojeny k balíku pro zákazníka e-shopu a expedovány).

Aktuality

30.4.2021 - Novinka – Import/Export internetových parametrů

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na import/export volitelných parametrů do Excelu, kde je možné je následně dále upravovat a případně také zpětně naimportovat do Pohody. . Více informací o Nástroji na Import/Export […]

12.4.2021 - Novinka – Objednávky skladem z Příjemek

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na vyfiltrování skladově expedovatelných objednávek na základě konkrétní příjemky. Více informací o Objednávkách skladem z Příjemek

24.3.2021 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Opět jsme pro Vás za poslední dobu naprogramovali do řešení Doprava podporu nových přepravců. Jedná se o: MALL dopravu, Messenger, GLS FI, GLS FR, Interlogistica.bg a Inpost.pl. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže […]


zobrazit starší aktuality rss