Home > Datové terminály > BHIT KOMPLEX > Typické nasazení

Typické nasazení

Typické použití může být naskladnění zboží z kamiónu, mobilní prodej u zákazníka s možností vytisknout doklad přímo u zákazníka nebo vedení skladové evidence v rozlehlém skladu.

Příklad 1 – Mobilní prodej

Obchodní firma má několik obchodních zástupců, kteří jezdí po svých regionech a zboží mají stále v dodávce nebo kamionu. Potřebují pomocí datového terminálu u zákazníka prodat zbožívytisknout dodací list nebo fakturu. Do hlavního skladu a zároveň sídla firmy jezdí pro zboží maximálně jednou týdně, ale manažer firmy chce mít každý den přehled o prodeji za minulý den.

Řešení: 

 • Na přání jednatele firmy Komplex Server zajistí pomocí nastaveného filtru, aby do terminálu obchodníka byl nahrán pouze jeho vlastní a hlavní sklad, nikoliv sklady ostatních obchodníků. Také jsou nahrané pouze adresy z adresáře systému POHODA podle určitého klíče, aby nemohl zjistit zákazníky jiného obchodníka. Dále jsou odstraněny nákupní ceny zboží. Tyto filtry vytvoří technik při instalaci systému KOMPLEX Server.
 • Obchodník ráno před odjezdem pomocí svého domácího PC a Internetu nahraje do terminálu aktuální stav evidovaného zboží v autě a to tak, že připojí terminál kabelem k PC a zvolí v terminálu funkci synchronizace. Data v šifrované podobě putují přes Internet do datového terminálu.
 • Obchodník jede k zákazníkovi. Zákazník si vybere zboží a obchodník pomocí datového terminálu zjistí, kolik ho má v autě. Vytvoří v terminálu prodejku a doklad vytiskne na paragonové nebo přenosné A4 tiskárně.
 • Večer obchodník přijíždí domů a připojí terminál kabelem k PC. Doklady odešle přes Internet do systému POHODA v sídle firmy.
 • Manažer firmy přichází druhý den do firmy a tiskne si ze systému POHODA sestavu prodeje, aby zjistil tržby jednotlivých obchodníků za minulý den.
 • Jakmile přijíždí obchodník do sídla firmy doplnit zásoby, provádí pomocí čtečky převod zásob z hlavního skladu na svůj.

 

Příklad 2 – Sklad

Velkoobchodní firma má rozlehlý sklad. Budova skladu má několik pater a v každém skladu jsou kovové regály, které ruší Wi-Fi signál. Zboží firmy obsahuje také materiál, který ruší Wi-Fi signál. Proto není možné zvolit on-line řešení. Zboží je přiváženo v kamionech a skladník rozváží zboží přímo z kamionu na jednotlivé úseky skladu.

Řešení:

 • Skladník v dosahu wifi sítě zvolí na terminálu funkci synchronizace. Do terminálu se načtou aktuální stavy skladů.
 • Po příjezdu kamionu vejde do nákladového prostoru. Vytvoří příjemku tak, že sejme čárové kódy zboží v kamionu. Poté paletovým vozíkem rozveze zboží do jednotlivých úseků skladu. Když je v dosahu Wi-Fi sítě, vytiskne z terminálu na síťové tiskárně doklad příjemky a zároveň odešle data do systému POHODA.
 • Přichází zákazník. Skladník ho provádí skladem a podle potřeby zákazníka snímá a nakládá zboží, které zákazník zakoupí. Na konci nákupu se přesune do místa dostupnosti Wi-Fi sítě a odesílá výdejku do systému POHODA. Zákazník odchází na obchodní oddělení převzít fakturu a poté se vrací s potvrzenou fakturou a skladník vydává zboží.

 

Příklad 3 – Vykrývání přijaté objednávky

Společnost příjímá objednávky od zákazníků z e-shopu a tyto jsou importovány do systému POHODA a co nejdříve expedovány. Nebo obchodníci přijímají objednávky od zákazníků na přepážce a stanovují ceny položek dle cenových hladin odběratele, případně smluvených se zákazníkem na přepážce. Skladník se za obchodníka postará o výdej zboží se smluvenými cenami. Jedná se o velkoobchod a skladníci vydávají na fakturu (placení převodem).

Řešení:

 • Obchodník přijme objednávku od zákazníka a rovnou položkám stanoví ceny dle cenových hladin odběratele. Vytvoří objednávku přijatou, kterou zákazníkovi vytiskne.
 • Zákazník přijde s vytištěnou objednávkou do výdejního místa ve skladu.
 • Přichází skladník a sejmutím čárového kódu s číslem objednávky nalistuje objednávku, kterou má vykrýt. Na základě tištěné objednávky nebo položek uvedených v objednávce (zobrazením v datovém terminálu) položky vykrývá, přičemž systém sám zabraňuje vložit do faktury jinou položku, než je v objednávce uvedená. Vykrývané položky automaticky naskakují s cenou nebo slevou tak jak je uvedeno v objednávce a nemusí již cenu měnit.
 • Skladník fakturu zákazníkovi vytiskne a odešle do systému POHODA. Zákazník odchází se zbožím a fakturou (respektive faktura a dodací list jsou připojeny k balíku pro zákazníka e-shopu a expedovány).

Aktuality

20.11.2018 - Externí nástroj na odeslání příkazů k úhradě v cizí měně z ES POHODA do FIO banky!

Vyvinuli jsme tento nový externí nástroj pro zákazníky, kteří využívají služeb FIO banky a potřebují odesílat z ES POHODA příkazy k úhradě v cizí měně, což sama Pohoda aktuálně neumožňuje. Pro jeho použití stačí nástroj pouze pustit nad [...]

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]

26.7.2018 - Nové funkce řešení Objednávky skladem!

Doplnění tiskové sestavy Chybějící položky. U objednávek, které prozatím není možné expedovat, tato tisková sestava zobrazí soupis chybějících položek, včetně počtu kusů. Na tom základě je ihned jasné, které zboží je zapotřebí zajistit, aby bylo [...]


zobrazit starší aktuality rss