Home > Ceníky

Ceníky

Ceník – POHODA

Ceník Nadstavby – nákup licence

Ceník Nadstavby – pronájem licence

Ceník – Externí řešení

Ceník – Datové terminály – PlusMobile

Ceník – Datové terminály – Jazz Barcode

Jinak se služby řídí naším standardním ceníkem, platným od 1. 10. 2022:

Ceník služeb CZK EUR
Práce technika / konzultanta 1.000,- / hod 43,- / hod
Práce programátora 1.500,- / hod 64,- / hod
Projektový člověkoden práce programátora 10.000,- 426,-
Čas strávený na cestě 800,- / hod 34,- / hod
Jízdné 12,- / km 0,52,- / km
Jízdné – paušál Brno 500,- / jízda
Příplatek za práci mimo pracovní dobu (6-8 a 17-20 hod)

30%

Příplatek za práci v noci (20-6)

80%

Zvýhodněná sazba práce programátora – Servis* 1.000,- / hod 43,- / hod

*V případě, že máte uhrazený aktuální servisní poplatek na nadstavbová řešení (Doprava, PlusMobile, Obj. skladem, Upomínkovač faktur…), pak se cena případných úprav tohoto řešení, které nejsou součástí Servisu, vypočítává ze zvýhodněné sazby uvedené výše.

Všechny ceny v CZK a EUR jsou uvedeny bez DPH. Ceny v EUR mohou být měněny v závislosti na aktuálním kurzu EUR/CZK.

Naše společnost je autorizovaným partnerem společnosti STORMWARE s.r.o. a zabývá se mimo prodej a konzultace systému POHODA, také jeho nadstavbovými řešeními, jako jsou doplňkové software, uživatelské agendy, skripty, úpravy tiskových sestav na míru a mnoho dalších.

Informace můžete nalézt na našem webu: www.bhit.cz.

Smluvní vztah mezi společností BHIT CZ s.r.o. jako poskytovatelem a Vámi jako objednatelem vzniká potvrzením objednávky. Přijetí nabídky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou je vyloučeno. Na smluvní vztah mezi společností BHIT CZ s.r.o. a jejím zákazníkem se použijí Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti informačních technologií, které najdete níže a jsou také přiloženy k potvrzení objednávky. Učiněním objednávky objednatel potvrzuje, že se s nimi seznámil. Použití obchodních podmínek objednatele či jiných obchodních podmínek je vyloučeno.

Licence nadstavbových řešení jsou vázány na IČ zákazníka.

Jejich instalaci zajišťují naši programátoři vzdáleně a instalace je zpoplatněna hodinovou sazbou práce programátora. Rozsah je zpravidla v rozmezí od 2h do 7h v závislosti na konkrétních podmínkách instalace (typu modulu, počtu účetních jednotek atd.). Rozsah instalace je vždy na dotaz.

Obchodní podmínky


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss