Home > Nadstavbová řešení > Import dokladů z .XLS

Import dokladů z .XLS

Nástroj na import dokladů slouží k jednoduchému a rychlému zakládání dokladů vybraného typu. Standardně podporované jsou Výdejky, Příjemky, Přijaté objednávky, Vydané objednávky, Přijaté a Vydané faktury, oba typy zálohových faktur, Ostatní pohledávky, Vydané i Přijaté nabídky a poptávky a oba opravné daňové doklady, dobropisy a nově také inventurní seznamy..

Import probíhá na základě XLS souboru, obsahujícího základní informace o položkách jako množství, cena a identifikaci položky. Ceny produktů mohou být naimportovány přímo z XLS souboru, nebo je možné je doplnit dle vážené nákupní. Další možností je cenu nedefinovat. Ta se následně bere automaticky z Pohody dle nastavení vybraného zákazníka (individuální ceny, slevy….). Součástí souboru pro import by měly být kódy zásob, podle kterých nástroj dohledává skladové zásoby, množství a jednotkové ceny položek. Nově lze dohledávat zásoby případně i dle čárového kódu, popř. dle kódu dodavatelského.

Co s nástrojem na import dokladů získáte?

  • Zjednodušení a zefektivnění procesu práce
  • Již žádné zdlouhavé přepisování údajů
  • Odstranění chybovosti lidského faktoru
  

Jak nástroj na import dokladů funguje?

Po spuštění uživatelského rozhraní si uživatel nejprve vybere sklad, nad kterým se budou položky z Excelovského souboru dohledávat. Nástrojem tedy není možné provádět import dokladů s položkami z různých skladů. Po výběru souboru pro import dojde k zobrazení všech položek v tabulce přímo v uživatelském rozhraní. Nespárované položky jsou vyznačeny červeně. Před importem je uživatel na nespárované položky vždy upozorněn a je mu nabídnuta možnost zpětného exportu nenalezených zásob do CSV souboru, který lze poté opět otevřít v Excelu.

Import dokladu - uzivatelske rozhrani

Před importem si uživatel v rozhraní vybere požadovaný typ dokladu (Výdejka, Přijatá objednávka…) a podle čísla kontaktu v adresáři dohledá kontakt na hlavičku dokladu. V případě cizích měn je možné vybrat měnu ze seznamu. Všechny ceny ze zdrojového souboru jsou nahrávány do jednotkových cen v takové formě, v jaké jsou uvedeny v souboru. V případě cizích měn je tedy potřeba uvádět v souboru ceny v cizí měně. Kurz cizí měny uživatel následně nastaví přímo v Pohodě na nově založeném dokladu, stejně jako ostatní parametry jako datum, středisko, atd.

Import dokladů

Po zadání všech vstupních informací stačí stisknout tlačítko Import. Tím dojde k založení nového dokladu prostřednictvím XML brány, pro kterou je vždy potřeba mít po dobu importu k dispozici alespoň jednu volnou licenci ES POHODA. Po dokončení je uživatel informován o úspěšném provedení importu. Pokud soubor obsahoval nespárované položky, aplikace vyzve uživatele k zadání názvu a místa úložiště pro nově vygenerovaný soubor nenalezených položek.

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena
Nástroj na import dokladů 9 000,-
Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(cca 2h práce zpoplatňované sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)
3 000,-

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Na řešení je poskytována záruka 6 měsíců od dokončení instalace. 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss