Home > Evidence sběru hub

Evidence sběru hub

Řešení umožňující evidenci posbíraných bedniček ve výrobně hub pomocí PDA mobilních terminálů se skenerem čárových kódů. Statistiky za použití BI Reporting services – stanovení odměn sběračům, statistiky o posbíraném množství. Automatizace evidence příjmu hub na sklad v ES POHODA.

Původní stav a požadavky

Zákazník měl systém na evidenci sběru hub, jež umožňoval pomocí PDA mobilního terminálu evidovat nasbírané bedničky s houbami, přičemž za každou bedničku dostává sběrač určitou odměnu. Výstupem systému byly přehledové .XLS tabulky ke stanovování měsíčních odměn, evidence sběru hub v jednotlivých halách a vlnách. Systém byl však zcela nepropojený s ES POHODA – neumožňoval tedy po zaevidování sběru provést automatické naskladnění posbíraných hub pro další zpracování na úrovni skladově-ekonomického systému. Taktéž neumožňoval pohodlné a průběžné sledování výsledků sběrů z různých PC stanic ve firmě. 

Požadavek:

Kompletně nahradit stávající systém evidence sběru hub pomocí PDA mobilních terminálů. Zavést evidenci dat ve společné databázi v ES POHODA. Zajistit plně automatické generování Příjemek do skladové evidence v ES POHODA na základě posbíraných bedniček. Umožnit přístup ke statistickým datům kdykoliv a z jakýchkoliv PC ve firmě, bez nutnosti „obtěžovat“ vedoucího výroby.

Implementované řešení

Do uživatelské agendy Zásoby se přidal příznak „Sběr“ označující produkty (kategorie), jež se mají nabízet v PDA terminálu, Váha jedné bedničky v Kg, Sazba (koeficient) za 1 posbíraný kilogram. Dále byl v ES POHODA vytvořen nový uživatelský seznam „Sběrači“, který definuje osobu a její Osobní číslo (trojčíslí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidence sběru je zajištěna tak, že každý ze sběračů obdrží lepící štítky s čárovými kódy, jež následně vylepují na jimi posbírané bedničky – číslo na každém štítku je jednoznačné a první tři číslice určují Osobní číslo sběrače. Vedoucí výroby pomocí PDA terminálu snímá čárové kódy z bedniček a tyto informace se online (přes Wi-Fi) zapisují do uživatelské agendy Reporty sběru v ES POHODA.

Za tímto účelem byla pro PDA terminálnaprogramována aplikace, jež umožňuje před snímáním určit údaje o načítaných bedničkách (Hala, Vlna, Produkt). Aplikace také dohlíží na to, aby se některá z bedniček nemohla omylem zaevidovat vícenásobně.

Uživatelská agenda Reporty sběru je místem, kde se evidují záznamy o posbíraných bedničkách – jeden záznam = jedna bednička. Každá bednička má jednoznačné číslo. Dále se eviduje přesný datum a čas načtení, číslo a jméno sběrače, produkt, hala, vlna, odměna za Kg, odměna celkem.

Na základě evidovaných informací v této agendě je následně možné vytvořit hromadnou Příjemku posbíraných produktů (pro záznamy, pro které příjemka ještě neexistuje) – a to buď uživatelsky pomocí externího nástroje, případně plně automaticky v naplánované časy.

Dále je možné evidované informace použít k vytvoření statistik sběrů. K tomu slouží řešení BI Reporting services, jež čerpá údaje do datového skladu a tyto strukturovaně zobrazuje pomocí webového prohlížeče. Data jsou tak dostupná kdykoliv a z jakéhokoliv PC v síti firmy. Reportovací nástroj umožňuje volit různé připravené varianty zobrazení (po zaměstnancích, po halách, vlnách, sumární….) a volit období Od – Do, za které se má požadovaný report sestavit. Exporty do různých formátů .XLS, .CSV, .TXT…  jsou samozřejmostí.

Implementováno ve spolupráci se společností IPEXO s.r.o. 

 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz

 


Aktuality

19.3.2019 - Novinka v řešení Schvalování faktur

Nově lze ukládat přílohy e-mailů do záložky „Dokumenty“ v agendě Přijaté faktury. Každá příloha vč. poznámky potom přijde dalšímu schvalovateli jako příloha e-mailu. Je tak možné si předávat např. originální objednávku, různé připomínky, nebo e-mailová [...]

20.11.2018 - Externí nástroj na odeslání příkazů k úhradě v cizí měně z ES POHODA do FIO banky!

Vyvinuli jsme tento nový externí nástroj pro zákazníky, kteří využívají služeb FIO banky a potřebují odesílat z ES POHODA příkazy k úhradě v cizí měně, což sama Pohoda aktuálně neumožňuje. Pro jeho použití stačí nástroj pouze pustit nad [...]

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]


zobrazit starší aktuality rss