Home > Evidence sběru hub

Evidence sběru hub

Řešení umožňující evidenci posbíraných bedniček ve výrobně hub pomocí PDA mobilních terminálů se skenerem čárových kódů. Statistiky za použití BI Reporting services – stanovení odměn sběračům, statistiky o posbíraném množství. Automatizace evidence příjmu hub na sklad v ES POHODA.

Původní stav a požadavky

Zákazník měl systém na evidenci sběru hub, jež umožňoval pomocí PDA mobilního terminálu evidovat nasbírané bedničky s houbami, přičemž za každou bedničku dostává sběrač určitou odměnu. Výstupem systému byly přehledové .XLS tabulky ke stanovování měsíčních odměn, evidence sběru hub v jednotlivých halách a vlnách. Systém byl však zcela nepropojený s ES POHODA – neumožňoval tedy po zaevidování sběru provést automatické naskladnění posbíraných hub pro další zpracování na úrovni skladově-ekonomického systému. Taktéž neumožňoval pohodlné a průběžné sledování výsledků sběrů z různých PC stanic ve firmě. 

Požadavek:

Kompletně nahradit stávající systém evidence sběru hub pomocí PDA mobilních terminálů. Zavést evidenci dat ve společné databázi v ES POHODA. Zajistit plně automatické generování Příjemek do skladové evidence v ES POHODA na základě posbíraných bedniček. Umožnit přístup ke statistickým datům kdykoliv a z jakýchkoliv PC ve firmě, bez nutnosti „obtěžovat“ vedoucího výroby.

Implementované řešení

Do uživatelské agendy Zásoby se přidal příznak „Sběr“ označující produkty (kategorie), jež se mají nabízet v PDA terminálu, Váha jedné bedničky v Kg, Sazba (koeficient) za 1 posbíraný kilogram. Dále byl v ES POHODA vytvořen nový uživatelský seznam „Sběrači“, který definuje osobu a její Osobní číslo (trojčíslí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidence sběru je zajištěna tak, že každý ze sběračů obdrží lepící štítky s čárovými kódy, jež následně vylepují na jimi posbírané bedničky – číslo na každém štítku je jednoznačné a první tři číslice určují Osobní číslo sběrače. Vedoucí výroby pomocí PDA terminálu snímá čárové kódy z bedniček a tyto informace se online (přes Wi-Fi) zapisují do uživatelské agendy Reporty sběru v ES POHODA.

Za tímto účelem byla pro PDA terminálnaprogramována aplikace, jež umožňuje před snímáním určit údaje o načítaných bedničkách (Hala, Vlna, Produkt). Aplikace také dohlíží na to, aby se některá z bedniček nemohla omylem zaevidovat vícenásobně.

Uživatelská agenda Reporty sběru je místem, kde se evidují záznamy o posbíraných bedničkách – jeden záznam = jedna bednička. Každá bednička má jednoznačné číslo. Dále se eviduje přesný datum a čas načtení, číslo a jméno sběrače, produkt, hala, vlna, odměna za Kg, odměna celkem.

Na základě evidovaných informací v této agendě je následně možné vytvořit hromadnou Příjemku posbíraných produktů (pro záznamy, pro které příjemka ještě neexistuje) – a to buď uživatelsky pomocí externího nástroje, případně plně automaticky v naplánované časy.

Dále je možné evidované informace použít k vytvoření statistik sběrů. K tomu slouží řešení BI Reporting services, jež čerpá údaje do datového skladu a tyto strukturovaně zobrazuje pomocí webového prohlížeče. Data jsou tak dostupná kdykoliv a z jakéhokoliv PC v síti firmy. Reportovací nástroj umožňuje volit různé připravené varianty zobrazení (po zaměstnancích, po halách, vlnách, sumární….) a volit období Od – Do, za které se má požadovaný report sestavit. Exporty do různých formátů .XLS, .CSV, .TXT…  jsou samozřejmostí.

Implementováno ve spolupráci se společností IPEXO s.r.o. 

 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz

 


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss