Home > POHODA > POHODA BI

POHODA BI

POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení určené všem firmám, které používají ekonomicko-informační systém POHODA a to bez ohledu na jejich velikost a výši obratu.

POHODA BI pomáhá s hloubkovými analýzami různorodých dat tím, že je uživatelům předkládá jako relevantní informace formou srozumitelných reportů. Tyto výstupy mohou využít vrcholoví manažeři, analytici a další vedoucí pracovníci při plánování nových obchodních strategií a při controllingu.

POHODA BI přináší zásadní revoluci také do menších firem, které si především z finančních důvodů nemohou dovolit stejná řešení Business Intelligence, která využívají velké firmy nebo nadnárodní korporace.

Komu je POHODA BI zejména určena?

 • Majitelům firem,
 • manažerům a analytikům,
 • kontrolorům
 • obchodním zástupcům
 • účetním firmám, daňovým poradcům a auditorům a
 • zákazníkům, kteří potřebují z velkého množství záznamů pořízených a uložených v systému POHODA vyčíst maximum.
 

Klíčové finanční přehledy za pár minut

POHODA BI Lite obsahuje pevně určený počet funkcí a možností obsažených v řešení POHODA BI, konkrétně jde o vybranou funkcionalitu ze scénářů:

Scénář Účetnictví 

Tento scénář pomáhá zejména manažerům, ekonomům, kontrolorům a všem klíčovým zaměstnancům s analýzou jednotlivých účetních operací. Klíčová data pro tvorbu analýz a reportů čerpá tento scénář z agend Účetní deník a Účtová osnova, které jsou obsaženy v systému POHODA.

Jaké jsou funkce a možnosti scénáře Účetnictví?
 
 • lze analyzovat historické i současné činnosti týkajících se účetních dat společnosti
 • data lze vyhodnocovat za více účetních období, do různé hloubky podrobností, členěných podle středisek, zakázek, obchodních zástupců apod.
 • data je možné sjednotit napříč celou společností nebo více společnostmi
 • monitorování vývoje a trendů
 • reporting podle vlastních parametrů a filtrů
 • definování a zobrazování vlastních KPI ukazatelů (např. ukazatele rentability, likvidity)

Přínosy pro uživatele

 • okamžitá tvorba přehledů s informacemi o  nákladech a výnosech firmy atd.
 • detailní analýzy účetních operací
 • pečlivá kontrola celkového hospodaření a vyhodnocování zisků
 • optimalizace a zprůhlednění nákladů
 • posilování konkurenceschopnosti
 

 

Scénář Sklady 

Scénář pro analýzu skladů je určen firmám, které potřebují okamžitě nebo průběžně vyhodnocovat stavy a zisk z jednotlivých zásob, celkové obraty nebo spolupráci s obchodními partnery. Zdrojem dat pro analýzu skladového hospodářství jsou v tomto případě agendy Sklady, Zásoby a Pohyby a také adresář systému POHODA. 
 
Jaké jsou funkce a možnosti scénáře Sklady?
 
 • analyzování jednoho nebo více skladů podle mnoha filtrů, a to i pro více společností 
 • vytváření statistik o prodeji a ziskovosti jednotlivých typů zásob
 • zjišťování stavů, obratů a ziskovosti konkrétního produktu na skladě u všech majetkově provázaných firem
 • vyhodnocování prodejů
 • identifikování nadbytečného a neprodejného zboží

Přínosy pro uživatele

 • optimalizace vytížení skladů a objednávek
 • snížení nadbytečného zboží na skladech
 • okamžité reporty a detailní analýzy odrážející výsledky skladového hospodářství
 • porovnávání tržeb pro jednotlivé zásoby či skupiny zásob
 • optimalizace produktového portfolia podle ziskovosti zásob
 • transparentní podklady pro odměňování obchodních zástupců (pode prodaného zboží, regionu apod.) 

 

Scénář Doklady 

Scénář Doklady je svými možnostmi také velmi specifický. Umí vyhodnotit jak skladové položky, tak i všechny textové položky účetních dokladů, které nejsou při ručním zadávání do dokladu vázány na agendu Pohyby v systému POHODA.

Tato podrobná analýza, která sahá až do úrovně jednotlivých dokladů (řídí se podle filtrů zadaných uživatelem), umožní firmě během krátkého okamžiku získat informace o platební morálce odběratelů a snadno si ji hlídat i do budoucna.

Jaké jsou funkce a možnosti scénáře Doklady?

 • vyhodnocování skladových a textových položek na dokladech
 • analyzování až do úrovně položek dokladů
 • sledování a vyhodnocování platební morálky obchodních partnerů
 • kontrolování dokladů po splatnosti
 • vytváření souhrnných reportů

 

Přínosy pro uživatele

 • snadné nahlížení do veškerého dokladového styku se zákazníky
 • rychlá a přesná kontrola neplatičů
 • okamžité reporty o stavech jednotlivých dokladů jakékoliv firmy
 • redukce nákladů na přípravu různých výkazů
 
 

Nepotřebujete využívat tolik funkcí POHODA BI? Máme pro Vás odlehčenou variantu POHODA BI Lite! Zde najdete více informací.

NAŠE SPOLEČNOST SE JAKO JEDNA Z MÁLA PARTNERŮ STALA CERTIFIKOVANÝM SPECIALITOU INSTALACE POHODA BI Lite. 

Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.

 

Ze svých dat vytěžte maximum

Ekonomické informační systémy jsou denně zaplavovány velkými objemy dat z různých zdrojů. Příjem a archivace těchto dat firmám nezaručují, že disponují spolehlivými informacemi, které jsou zásadní pro jejich další rozhodování a plánování nových firemních strategií.

POHODA BI nachází své uplatnění vedle účetních firem v podstatě  ve všech oborech podnikání a ve firmách všech velikostí, které potřebují zoptimalizovat své náklady, zvýšit obrat a zisky, rozpoznat rizikové faktory v podnikání a hlavně být na trhu konkurenceschopné.

Systém POHODA BI vyhodnocuje data do různé hloubky podrobností a finanční analýzy zobrazí a porovná

 • napříč účetními obdobími a společnostmi,
 • pro jakoukoliv mateřskou/dceřinou firmu,
 • pro konkrétní produkt, středisko, zakázku, skladovou zásobu atd.,
 • za libovolně zadaný časový interval,
 • podle jednotlivých dokladů nebo
 • kontaktů z adresáře účetního programu POHODA.
 
 

 

Jediná verze pravdy

Díky systému POHODA BI je možné sjednotit data napříč celou společností nebo všemi majetkově provázanými (mateřskými, dceřinými) společnostmi. Oprávnění uživatelé tak nahlížejí do stejných informací a v jedné verzi pravdy.

Všichni se tak vyhnou pochybám o aktuálnosti připravovaných tabulek a grafů nebo nejistotě o zapracování všech potřebných změn. Reporty a analýzy vycházející z jakkoliv objemné databáze vždy odrážejí aktuální výsledky. Uživatelé tak disponují kompletními podklady, bez nežádoucího zkreslování reality.

 

POHODA BI odhalí riziková místa vašeho podnikání

Díky možnostem reportingu řešení POHODA BI jsou všechny vytvářené přehledy, statistiky a detailní reporty připravovány obratem, bez chyb a navíc zohledňovaly všechny požadované úhly pohledu. Odpovědi na dotazy uživatele systém předloží během okamžiku, v kontextu a relevantně. Jednodušeji tak odhalíte riziková místa vašeho podnikání.

 

POHODA BI posílí vaši konkurenceschopnost

Pro posílení konkurenceschopnosti firmy je nutné, aby manažeři a firemní analytici měli dostatek objektivních a reálných informací a mohli tak učinit důležité a strategické závěry. Zároveň je potřeba operativně formulovat nové dotazy a okamžitě získávat zpátky informace, které reagují na aktuálně řešenou situaci. To vše s minimální časovou a technickou námahou.

POHODA BI pomůže uživatelům zorientovat se v široké a různorodé množině dat tím, že jim je předloží jako logické a srozumitelné reporty. Ty slouží nasledně jako zdroj strategických informací a detailních analýz.

 

Získejte okamžité reporty v programu Microsoft Excel

POHODA BI umožňuje zobrazení informací, reportů a analýz v závislosti na zakoupených scénářích pro analýzu účetnictví, skladového hospodářství a dokladů.

Uživatel s nimi může pracovat v programu Microsoft Excel nebo prostřednictvím firemního intranetu

POHODA BI vytváří okamžité reporty v aplikaci Microsoft Excel. Zobrazeny jsou formou kontingenčních tabulek a grafů, které umožňují operativně reagovat na nové dotazy či změněné požadavaky. Pokud dojde ze strany uživatele k úpravě zadání sledovaných parametrů a filtrů, POHODA BI je okamžitě zpracuje, vyhodnotí a zobrazí. Aktualizovaný report je tak k dispozici za okamžik. 

 

POHODA Business Intelligence (BI) – Váš klíč k informacím

Získejte dokonalý přehled o svém podnikání!

Nástroj POHODA BI usnadní práci s hloubkovými analýzami Vašich dat formou kontingenčních tabulek, reportů, přehledných grafů a tiskových výstupů.

NAŠE SPOLEČNOST SE JAKO JEDNA Z MÁLA PARTNERŮ STALA CERTIFIKOVANÝM SPECIALITOU INSTALACE POHODA BI. 

Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.

 

*Výrobcem systému POHODA BI je společnost STORMWARE s.r.o.


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss