Home > Evidence rozvozů a zakázek

Evidence rozvozů a zakázek

Komplexní systém pro vyřizování objednávek pomocí PlusMobile (mobilních PDA terminálů se čtečkou čárových kódů). Aplikace pro řidiče ke snadné a rychlé evidenci závozů zboží zákazníkům a jejich denní reporting.

Původní stav a požadavky

Zákazník, zabývající se prodejem a vlastním rozvozem kancelářských potřeb, nás kontaktoval s poptávkou po vývoji řešení v ES POHODA, které by mu umožňovalo pohodlné vykrývání Přijatých objednávek s kontrolou položek při procházení skladu a jednoduší evidenci řidičů, jež pak danou zakázku zavážejí.

Zároveň aby aplikace pro řidiče fungovala jako docházkový systém a evidovala alespoň příchody a odchody těchto zaměstnanců. Doposud tento proces neměl nijak podchycen a vše se řešilo ručním zápisem do bloků nebo PC. Šlo mu tedy o zrychlení a zpřehlednění evidence rozvozů řidičů a stavu zakázek s tou podmínkou, že řidiči nesmějí mít přístup do ES POHODA a k dokladům.

Implementované řešení

V prvé fázi jsme u zákazníka zavedli systém PlusMobile, jež slouží k vykrývání Přijatých objednávek do Vydaných faktur pomocí mobilních online PDA terminálů se skenerem čárových kódů, aby mohli skladníci při expedici procházet sklad a zboží přímo z regálu skládat do transportních bedniček. Dále jsme pro řidiče vyvinuli speciální externí aplikaci pro PC, ke které je připojena drátová čtečka čárových kódů. Aplikace pro řidiče slouží k několika úkonům:

 • Umožňuje se řidiči přihlásit pomocí načtení osobního čárového kódu a zaznamenání času příchodu.
 • Umožňuje načtením čísla Vydané faktury (čárovým kódem) určit, že právě on bude ten den danou zásilku zavážet koncovému zákazníkovi.
 • Umožňuje řidiči zaznamenat po příjezdu z rozvozu, které zakázky předal zákazníkovi – opět načtením čísla Vydané faktury (čárovým kódem).
 • Umožňuje řidiči vytvořit Sumarizační report za daný rozvozový den.

 

Aplikace pro řidiče tedy identifikuje přes čárový kód zaměstnance a přihlásí jej, následně mu umožní napípat si seznam faktur, jež bude daný řidič rozvážet – provede tak spárování své osoby s fakturou a faktura se řidiči zobrazí v seznamu rozvozů – v ES POHODA se u příslušné faktury zapíše jméno řidiče. Na začátku dne je seznam zpravidla prázdný a obecně zobrazuje pouze nejnutnější údaje: Číslo faktury, Společnost, Jméno, Celková částka, Řidič.

Při prvním přihlášení řidiče v daný den se zaznamenává i datum a čas, jež se později použije při tisku denního reportu jako čas příchodu. Při nečinnosti delší než 15 sekund po přihlášení dojde k automatickému odhlášení řidiče.

Po přihlášení lze také spravovat i soupisku nákladů (nafta, nákup zboží, parkování, atd.). Náklady je možné vybírat z jednoduchého číselníku názvů, do kterého je možné se dostat přímo z aplikace. Po výběru nákladu k němu řidič doplní částku. Vložený náklad je možné ještě ručně editovat do doby, než je uzavřen den. Po příjezdu z rozvozů opět aplikace umožní řidiči přihlášení přes čárový kód zaměstnance a „Uzavřít den“. Řidič provede načtení čísel faktur, jež byly vystaveny na „Hotově“, ale zákazníci je neuhradili, nebo také načte faktury, jež byly vystaveny na „Příkazem“ a jsou předané.

Po provedení funkce „Uzavřít den“ aplikace zajistí nad fakturami na daného řidiče několik procesů:

 • Ke skutečně uhrazeným fakturám se v ES POHODA provede vygenerování „Likvidace“ bez vazby.
 • K fakturám předaným se v ES POHODA k dokladu zadá příznak „Předaná“.
 • Ke všem fakturám, jež prošly uzávěrkou, se zapíše „Datum závozu“ a „Zavezl“. Tím pádem se vynuluje pole „Řidič“. Pokud bylo v ES POHODA u faktury „Datum závozu“ již vyplněno, nepřepíše se.

 

Dále se po uzavření dne pro řidiče na A4 tiskárně vytiskne jeden sumarizační report, jež obsahuje:

 • Soupisku faktur na „Hotově“ s příznakem uhrazeny včetně částek
 • Soupiska faktur na „Příkazem“ nebo jinak s příznakem předány včetně částek.
 • Soupiska nákladů včetně částek.
 • Celková suma hotovosti, kterou má řidič konkrétní den odevzdat (uhrazené faktury – náklady).
 • Soupiska faktur na „Hotově“ s příznakem neuhrazeny včetně částek.
 • Datum a čas příchodu zaměstnance

Sumarizační report se automaticky uloží i v .TXT formě do přednastaveného adresáře. 

Implementováno ve spolupráci se společností ITFuture s.r.o.

 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz

 


Aktuality

19.3.2019 - Novinka v řešení Schvalování faktur

Nově lze ukládat přílohy e-mailů do záložky „Dokumenty“ v agendě Přijaté faktury. Každá příloha vč. poznámky potom přijde dalšímu schvalovateli jako příloha e-mailu. Je tak možné si předávat např. originální objednávku, různé připomínky, nebo e-mailová [...]

20.11.2018 - Externí nástroj na odeslání příkazů k úhradě v cizí měně z ES POHODA do FIO banky!

Vyvinuli jsme tento nový externí nástroj pro zákazníky, kteří využívají služeb FIO banky a potřebují odesílat z ES POHODA příkazy k úhradě v cizí měně, což sama Pohoda aktuálně neumožňuje. Pro jeho použití stačí nástroj pouze pustit nad [...]

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]


zobrazit starší aktuality rss