Home > Evidence rozvozů a zakázek

Evidence rozvozů a zakázek

Komplexní systém pro vyřizování objednávek pomocí PlusMobile (mobilních PDA terminálů se čtečkou čárových kódů). Aplikace pro řidiče ke snadné a rychlé evidenci závozů zboží zákazníkům a jejich denní reporting.

Původní stav a požadavky

Zákazník, zabývající se prodejem a vlastním rozvozem kancelářských potřeb, nás kontaktoval s poptávkou po vývoji řešení v ES POHODA, které by mu umožňovalo pohodlné vykrývání Přijatých objednávek s kontrolou položek při procházení skladu a jednoduší evidenci řidičů, jež pak danou zakázku zavážejí.

Zároveň aby aplikace pro řidiče fungovala jako docházkový systém a evidovala alespoň příchody a odchody těchto zaměstnanců. Doposud tento proces neměl nijak podchycen a vše se řešilo ručním zápisem do bloků nebo PC. Šlo mu tedy o zrychlení a zpřehlednění evidence rozvozů řidičů a stavu zakázek s tou podmínkou, že řidiči nesmějí mít přístup do ES POHODA a k dokladům.

Implementované řešení

V prvé fázi jsme u zákazníka zavedli systém PlusMobile, jež slouží k vykrývání Přijatých objednávek do Vydaných faktur pomocí mobilních online PDA terminálů se skenerem čárových kódů, aby mohli skladníci při expedici procházet sklad a zboží přímo z regálu skládat do transportních bedniček. Dále jsme pro řidiče vyvinuli speciální externí aplikaci pro PC, ke které je připojena drátová čtečka čárových kódů. Aplikace pro řidiče slouží k několika úkonům:

 • Umožňuje se řidiči přihlásit pomocí načtení osobního čárového kódu a zaznamenání času příchodu.
 • Umožňuje načtením čísla Vydané faktury (čárovým kódem) určit, že právě on bude ten den danou zásilku zavážet koncovému zákazníkovi.
 • Umožňuje řidiči zaznamenat po příjezdu z rozvozu, které zakázky předal zákazníkovi – opět načtením čísla Vydané faktury (čárovým kódem).
 • Umožňuje řidiči vytvořit Sumarizační report za daný rozvozový den.

 

Aplikace pro řidiče tedy identifikuje přes čárový kód zaměstnance a přihlásí jej, následně mu umožní napípat si seznam faktur, jež bude daný řidič rozvážet – provede tak spárování své osoby s fakturou a faktura se řidiči zobrazí v seznamu rozvozů – v ES POHODA se u příslušné faktury zapíše jméno řidiče. Na začátku dne je seznam zpravidla prázdný a obecně zobrazuje pouze nejnutnější údaje: Číslo faktury, Společnost, Jméno, Celková částka, Řidič.

Při prvním přihlášení řidiče v daný den se zaznamenává i datum a čas, jež se později použije při tisku denního reportu jako čas příchodu. Při nečinnosti delší než 15 sekund po přihlášení dojde k automatickému odhlášení řidiče.

Po přihlášení lze také spravovat i soupisku nákladů (nafta, nákup zboží, parkování, atd.). Náklady je možné vybírat z jednoduchého číselníku názvů, do kterého je možné se dostat přímo z aplikace. Po výběru nákladu k němu řidič doplní částku. Vložený náklad je možné ještě ručně editovat do doby, než je uzavřen den. Po příjezdu z rozvozů opět aplikace umožní řidiči přihlášení přes čárový kód zaměstnance a „Uzavřít den“. Řidič provede načtení čísel faktur, jež byly vystaveny na „Hotově“, ale zákazníci je neuhradili, nebo také načte faktury, jež byly vystaveny na „Příkazem“ a jsou předané.

Po provedení funkce „Uzavřít den“ aplikace zajistí nad fakturami na daného řidiče několik procesů:

 • Ke skutečně uhrazeným fakturám se v ES POHODA provede vygenerování „Likvidace“ bez vazby.
 • K fakturám předaným se v ES POHODA k dokladu zadá příznak „Předaná“.
 • Ke všem fakturám, jež prošly uzávěrkou, se zapíše „Datum závozu“ a „Zavezl“. Tím pádem se vynuluje pole „Řidič“. Pokud bylo v ES POHODA u faktury „Datum závozu“ již vyplněno, nepřepíše se.

 

Dále se po uzavření dne pro řidiče na A4 tiskárně vytiskne jeden sumarizační report, jež obsahuje:

 • Soupisku faktur na „Hotově“ s příznakem uhrazeny včetně částek
 • Soupiska faktur na „Příkazem“ nebo jinak s příznakem předány včetně částek.
 • Soupiska nákladů včetně částek.
 • Celková suma hotovosti, kterou má řidič konkrétní den odevzdat (uhrazené faktury – náklady).
 • Soupiska faktur na „Hotově“ s příznakem neuhrazeny včetně částek.
 • Datum a čas příchodu zaměstnance

Sumarizační report se automaticky uloží i v .TXT formě do přednastaveného adresáře. 

Implementováno ve spolupráci se společností ITFuture s.r.o.

 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz

 


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss