Home > Datové terminály > Jazz Barcode

Jazz Barcode

Ekonomický systém POHODA obsahuje skladovou agendu, která zahrnuje prakticky veškeré funkce potřebné pro vystavování položkových dokladů a vedení evidence stavu jednotlivých zásob.

Poskytuje též podporu pro automatizaci manipulace se skladovými zásobami použitím čárového kódu a to včetně hardwarové podpory (snímače čárového kódu kabelové nebo bezdrátové RF).

Pro některé úlohy je však použití těchto online snímačů nevhodné. Například při provádění inventury skladu (obzvlášť je-li sklad rozsáhlý nebo umístěn v několika lokalitách), nebo při vytváření výdejky nebo faktury přímo při procházení skladu se zákazníkem.

V těchto případech se osvědčilo použití čtečky čárového kódu typu offline. Tato čtečka umožňuje snímání čárových kódů a množství do své interní paměti, které je později dávkově přeneseno do počítače, kde s nimi obsluha dále pracuje (vytváří doklad, sestavuje inventuru atd.).

 

 

 

Použití systému a princip fungování

Práce s offline čtečkou čárového kódu především předpokládá přiřazení čárových kódů k jednotlivým zásobám v systému POHODA. Optimální je použití čárových kódů, které mají jednotlivé zásoby přiděleny (s kterými přicházejí od dodavatelů). Pro evidenci lze však použít i čárové kódy interní, které program Barcode navíc pomůže vytvořit.

Pro lepší orientaci obsluhy při snímání kódů, umožňují čtečky nahrát do své paměti informace o zásobách. Tyto informace (např. název, cena, stav zásoby) pak zobrazují na svůj displej v okamžiku, kdy dojde k přečtení kódu. Navíc v případě neexistence zásoby v seznamu dojde k varovnému zvukovému signálu, který obsluhu upozorní, že buď zásoba není ve skladové evidenci, nebo byl načten nesprávný kód (často mají zásoby na balení kódů několik).

Poté může obsluha jít se čtečkou do skladu a postupně načíst data, která potřebuje pro následné vytvoření položkových dokladů. Najednou lze načíst data i pro více dokladů, jednotlivé dávky lze od sebe odlišit. Jakmile je načtení veškerých dat ukončeno, vrátí se skladník k počítači, vloží čtečku do stojánku a provede přenos načtených dat z paměti čtečky do počítače k dalšímu zpracování.

Pokud jsou v dané dávce data pro více dokladů, systém nabídne jejich označení tak, aby se s každou částí nasnímaných dat mohlo pracovat zvlášť. Poté obsluha zvolí doklad, který bude vytvářet. Ke každému dokladu pak zadá potřebné údaje (adresa, prodejní cena, text dokladu atd.) a zvolí sklad nebo skladové členění, ke kterému se bude doklad vztahovat.

Po provedení kontroly dat (kontroluje se existence dané zásoby ve zvoleném skladu, možný záporný stav zásoby pro doklady typu „výdej“, dostatek komponent pro výrobu atd.) se daný doklad zapíše do skladové evidence systému POHODA.

Podobným způsobem lze hromadně pořídit data pro doplnění skutečného stavu zásob při provádění inventury skladu.

Aplikace Jazz Barcode dále rozšiřuje ekonomický systém POHODA o modul inventarizace majetku. Tato agenda předpokládá označení majetku firmy čárovým kódem s evidenčním číslem majetku. Jeho inventarizace pak probíhá obdobným způsobem, jako inventarizace skladových zásob.

 

Software Jazz Barcode je možné nahrát do čteček DOSového typu s jednoduchým řádkovým displejem.

Vyberte si vhodnou čtečku pro práci se softwarem Jazz Barcode

 

Co Vám produkt přinese??

Použití Jazz Barcode a offline čtečky čárového kódu přinese zejména zefektivnění práce s čárovými kódy ve skladu, možnost dávkového vytváření dat pro skladové doklady v terénu. Použití offline čtečky významně urychlí provedení inventarizace skladu. Navíc přináší možnost zavedení evidence s pomocí čárových kódů do oblasti majetku.

 

Jaká je náročnost nasazení??

Předpokladem je použití verze ekonomického systému POHODA, která obsahuje skladovou agendu (a agendu majetku, pokud je třeba). Instalace a zaškolení obsluhy zabere zhruba 4 hodiny (stačí 1 návštěva technika, případně je možné ji provést i vzdáleně).

 

Za jakou cenu?

Cena produktu je 9 000,‐ pro systém POHODA MDB a 13 500,‐ pro systém POHODA SQL. Uživatel musí samozřejmě zakoupit také datový terminál. Doporučený model je CipherLab CPT-8000 nebo CPT-8300, jehož cena je dle konfigurace mezi 11 000,‐ až 25 000,‐.

Podrobný ceník produktu Jazz Barcode najdete zde.


Aktuality

30.4.2021 - Novinka – Import/Export internetových parametrů

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na import/export volitelných parametrů do Excelu, kde je možné je následně dále upravovat a případně také zpětně naimportovat do Pohody. . Více informací o Nástroji na Import/Export […]

12.4.2021 - Novinka – Objednávky skladem z Příjemek

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na vyfiltrování skladově expedovatelných objednávek na základě konkrétní příjemky. Více informací o Objednávkách skladem z Příjemek

24.3.2021 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Opět jsme pro Vás za poslední dobu naprogramovali do řešení Doprava podporu nových přepravců. Jedná se o: MALL dopravu, Messenger, GLS FI, GLS FR, Interlogistica.bg a Inpost.pl. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže […]


zobrazit starší aktuality rss