Home > Generátor ZFV z POBJ

Generátor ZFV z POBJ

Nástroj Generátor Vydaných zálohových faktur z Přijatých objednávek slouží ke zrychlení tvorby dokladů a zlepšení jejich evidence v Pohodě.

Co s nástrojem na Generování Vydaných zálohových faktur získáte?

  • Podstatné zrychlení tvorby záznamů v agendě ZFV
  • Automatizovaní tisku ZFV a jejich odeslání zákazníkovi
  • Zjednodušení a větší přehlednost při evidenci nových záznamů
  • Automatické označení zaplacených Přijatých objednávek

 

Pokud evidujete Přijaté objednávky od zákazníků, u kterých je vybrána forma úhrady Převodem, Platba kartou, PayPal a vystavujete pro ně Vydané zálohové faktury, je možné tyto ZFV v pravidelných intervalech automaticky generovat. Toto generování proběhne v případě, že od poslední editace Přijaté objednávky uplyne minimálně xxx minut, což je nějaká ochranná lhůta, aby nebyly přeneseny špatné nebo neúplné informace. Jako variabilní symbol Vydané zálohové faktury bude použito číslo navázané Přijaté objednávky. Generátor standardně podporuje cizí měny, různé formy úhrady i různé sazby DPH. 

Jakmile se v Pohodě takovýto nový záznam do agendy Vydaných zálohových faktur vytvoří, je následně i automaticky vytištěn do souboru formátu .PDF a také automaticky odeslán na uvedený e-mail zákazníka. 

Po úplné likvidaci takovéto Vydané zálohové faktury načtením výpisu z banky (funkce ES POHODA) je navázaná Přijatá objednávka označena příznakem „Zaplaceno“. Okamžitě tak je už z agendy Přijaté objednávky patrné, se kterou se můžu dál pracovat. 

NOVINKA!!! V případě, že potřebujete z nějakého důvodu generovat Vydané faktury (Vydané zálohové faktury) opakovaně (vyúčtování pronájmů, energií…), je možné toho docílit zatržením pole „Trvalý doklad“ u Přijaté objednávky. Zatržítko potom způsobí, že se po vygenerování navázané Vydané faktury objednávky neoznačí jako „Vyřízená“ a je tedy možné k ní po nějaké době opět automaticky vygenerovat další Vydanou fakturu. Všechny takovéto faktury jsou samozřejmě na Přijatou objednávku navázané, a tím pádem je možné je dohledat na objednávce v záložce „Doklady“. Kromě toho je případně možné na objednávku doplnit nové volitelné parametry, podle kterých by se daly objednávky jednoduše filtrovat a na tomto základě by se nad nimi potom generátor FV spouštěl (např. Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní…). 

*Při konečné fakturaci je samozřejmě nezbytné, pokud vytváříte Vydanou fakturu ručně, vystavenou Zálohovou fakturu odečíst. V případě že by i zúčtovací Vydanou fakturu generovalo naše další řešení, umí tyto ZFV z celkové částky odečíst automaticky. 

 

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena Roční servis*

Generátor Zálohových faktur z POBJ

9 000,-

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 5h, práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)

6 750,-

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Na řešení je poskytována záruka 6 měsíců od dokončení instalace.  

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

 

www.pohodaplus.cz


Aktuality

30.4.2021 - Novinka – Import/Export internetových parametrů

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na import/export volitelných parametrů do Excelu, kde je možné je následně dále upravovat a případně také zpětně naimportovat do Pohody. . Více informací o Nástroji na Import/Export […]

12.4.2021 - Novinka – Objednávky skladem z Příjemek

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na vyfiltrování skladově expedovatelných objednávek na základě konkrétní příjemky. Více informací o Objednávkách skladem z Příjemek

24.3.2021 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Opět jsme pro Vás za poslední dobu naprogramovali do řešení Doprava podporu nových přepravců. Jedná se o: MALL dopravu, Messenger, GLS FI, GLS FR, Interlogistica.bg a Inpost.pl. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže […]


zobrazit starší aktuality rss