Home > Nadstavbová řešení > ES POHODA <> FIDELIO

ES POHODA <> FIDELIO

Vyvinuli jsme pro Vás speciální aplikaci, abychom Vám usnadnili práci přenosem dat ze softwaru FIDELIO Suite 8 do ES POHODA.

Co touto aplikací získáte?

  • Podstatné zrychlení práce s daty
  • Již žádné zdlouhavé přepisování údajů z programu FIDELIO do ES POHODA
  • Přehlednější evidenci a zaúčtování dokladů

Můstek ES POHODA – FIDELIO je tedy speciálně vyvinutá aplikace, která slouží k hromadnému importu faktur z programu FIDELIO do ES POHODA. Za tímto účelem se z programu FIDELIO exportují balíčky ve formátu .csv, které jsou přes externí aplikaci na straně ES POHODA importovány přímo do ní. Výměna balíčků není součástí řešení a může probíhat libovolnou cestou (např. emailem).

Po výběru balíčku dojde ke spuštění vlastního importu, který může v závislosti na množství dat trvat i několik minut. Po importu dat dojde k zobrazení informačního hlášení obsahující případné chyby. Toto hlášení je také uloženo do log souboru, který je možné ručně kdykoliv zpětně zobrazit a zjistit tak informace o předchozích importech.

Můstek ES POHODA – FIDELIO umožňuje nadefinovat předkontace, které budou po importu v ES POHODA uvedeny na jednotlivých fakturách. Kromě toho lze také nastavit pro samotné položky dokladů speciální předkontace, které jsou k nim párovány pomocí department kódů. V opačném případě je na všech položkách použita výchozí předkontace. Také pro příjmové i výdajové pokladní doklady lze definovat jak výchozí, tak speciální předkontaci dle department kódu úhrady.

Fidelio - nastaveníFidelio - Nastavení předkontací

Fidelio

Hotelové účty, které jsou v programu FIDELIO hrazeny jak hotově, tak kartou či jinou formou úhrady, jsou v ES POHODA reprezentovány fakturou vydanou, obsahující všechny položky z programu FIDELIO. Pokud je součet položek na faktuře záporná částka, je vytvořen opravný daňový doklad. Na jednotlivé formy úhrady mohou být v závislosti na konfiguraci můstku vytvářeny příjmové či výdejové pokladní doklady. Ty mohou být tvořeny na různé pokladny v různých měnách, vždy však jeden typ úhrady pouze na jednu pokladnu. Při úhradě v cizí měně ES POHODA přebírá informace o kurzu při každé úhradě z programu FIDELIo a tento kurz je nezávislý na kurzu standardně použitém v ES POHODA. Vytvořené příjmové pokladní doklady jsou pak napojeny přímo na fakturu jako její úhrada.

U každého dokladu v ES POHODA je vždy přiřazen zákazník z adresáře, který je automaticky založen při prvním použití v programu FIDELIO (resp. při importu prvního dokladu tohoto zákazníka). Jakékoli pozdější aktualizace zákazníka v programu FIDELIO nejsou do ES POHODA přenášeny, stejně tak není přenášena aktualizace z druhé strany. V obou systémech je tedy údaje o zákazníkovi možné nezávisle měnit.

Zaokrouhlení dokladu se provádí pomocí položky Zaokrouhlení, která je standardní položkou dokladu a vstupuje tedy do celkové částky dokladu. Tuto položku je možné zaúčtovat odlišně.

Číselné řady dokladů (hotelových účtů) se vždy spravují v programu FIDELIO a ES POHODA pouze přebírá informace o číslech, sama číselné řady nekontroluje ani neudržuje. Příjmové i výdejové pokladní doklady jsou zakládány ve výchozích číselných řadách Pohody, definovaných pro danou pokladnu.

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena
BHIT můstek POHODA <> FIDELIO Suite 8 20 000,-
Vzdálená instalace do jedné účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 6h, práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)
9 000,-

Řešení dostupné pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Dodavatelem informačního systému FIDELIO je společnost MICROS-FIDELIO Czech s.r.o.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss