Home > Nadstavbová řešení > ES POHODA <> FIDELIO

ES POHODA <> FIDELIO

Vyvinuli jsme pro Vás speciální aplikaci, abychom Vám usnadnili práci přenosem dat ze softwaru FIDELIO Suite 8 do ES POHODA.

Co touto aplikací získáte?

  • Podstatné zrychlení práce s daty
  • Již žádné zdlouhavé přepisování údajů z programu FIDELIO do ES POHODA
  • Přehlednější evidenci a zaúčtování dokladů

Můstek ES POHODA – FIDELIO je tedy speciálně vyvinutá aplikace, která slouží k hromadnému importu faktur z programu FIDELIO do ES POHODA. Za tímto účelem se z programu FIDELIO exportují balíčky ve formátu .csv, které jsou přes externí aplikaci na straně ES POHODA importovány přímo do ní. Výměna balíčků není součástí řešení a může probíhat libovolnou cestou (např. emailem).

Po výběru balíčku dojde ke spuštění vlastního importu, který může v závislosti na množství dat trvat i několik minut. Po importu dat dojde k zobrazení informačního hlášení obsahující případné chyby. Toto hlášení je také uloženo do log souboru, který je možné ručně kdykoliv zpětně zobrazit a zjistit tak informace o předchozích importech.

Můstek ES POHODA – FIDELIO umožňuje nadefinovat předkontace, které budou po importu v ES POHODA uvedeny na jednotlivých fakturách. Kromě toho lze také nastavit pro samotné položky dokladů speciální předkontace, které jsou k nim párovány pomocí department kódů. V opačném případě je na všech položkách použita výchozí předkontace. Také pro příjmové i výdajové pokladní doklady lze definovat jak výchozí, tak speciální předkontaci dle department kódu úhrady. 

Fidelio - nastaveníFidelio - Nastavení předkontací

Fidelio

Hotelové účty, které jsou v programu FIDELIO hrazeny jak hotově, tak kartou či jinou formou úhrady, jsou v ES POHODA reprezentovány fakturou vydanou, obsahující všechny položky z programu FIDELIO. Pokud je součet položek na faktuře záporná částka, je vytvořen opravný daňový doklad. Na jednotlivé formy úhrady mohou být v závislosti na konfiguraci můstku vytvářeny příjmové či výdejové pokladní doklady. Ty mohou být tvořeny na různé pokladny v různých měnách, vždy však jeden typ úhrady pouze na jednu pokladnu. Při úhradě v cizí měně ES POHODA přebírá informace o kurzu při každé úhradě z programu FIDELIo a tento kurz je nezávislý na kurzu standardně použitém v ES POHODA. Vytvořené příjmové pokladní doklady jsou pak napojeny přímo na fakturu jako její úhrada.

U každého dokladu v ES POHODA je vždy přiřazen zákazník z adresáře, který je automaticky založen při prvním použití v programu FIDELIO (resp. při importu prvního dokladu tohoto zákazníka). Jakékoli pozdější aktualizace zákazníka v programu FIDELIO nejsou do ES POHODA přenášeny, stejně tak není přenášena aktualizace z druhé strany. V obou systémech je tedy údaje o zákazníkovi možné nezávisle měnit. 

Zaokrouhlení dokladu se provádí pomocí položky Zaokrouhlení, která je standardní položkou dokladu a vstupuje tedy do celkové částky dokladu. Tuto položku je možné zaúčtovat odlišně.

Číselné řady dokladů (hotelových účtů) se vždy spravují v programu FIDELIO a ES POHODA pouze přebírá informace o číslech, sama číselné řady nekontroluje ani neudržuje. Příjmové i výdejové pokladní doklady jsou zakládány ve výchozích číselných řadách Pohody, definovaných pro danou pokladnu.

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena

BHIT můstek POHODA <> FIDELIO Suite 8

20 000,-

Vzdálená instalace do jedné účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 6h, práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)

8 100,-

Řešení dostupné pro Informačním systém:

 

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Dodavatelem informačního systému FIDELIO je společnost MICROS-FIDELIO Czech s.r.o.

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz


Aktuality

19.3.2019 - Novinka v řešení Schvalování faktur

Nově lze ukládat přílohy e-mailů do záložky „Dokumenty“ v agendě Přijaté faktury. Každá příloha vč. poznámky potom přijde dalšímu schvalovateli jako příloha e-mailu. Je tak možné si předávat např. originální objednávku, různé připomínky, nebo e-mailová [...]

20.11.2018 - Externí nástroj na odeslání příkazů k úhradě v cizí měně z ES POHODA do FIO banky!

Vyvinuli jsme tento nový externí nástroj pro zákazníky, kteří využívají služeb FIO banky a potřebují odesílat z ES POHODA příkazy k úhradě v cizí měně, což sama Pohoda aktuálně neumožňuje. Pro jeho použití stačí nástroj pouze pustit nad [...]

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]


zobrazit starší aktuality rss