Home > Generátor FV z POBJ

Generátor FV z POBJ

Nástroj slouží na automatické generování Vydaných faktur z Přijatých objednávek. Jedná se o komplikovanější proces než u generování jiných dokladů, jelikož samotné generování Vydané faktury může ovlivnit více faktorů.

Co s nástrojem na Generování Vydaných faktur získáte?

  • Podstatné zrychlení tvorby záznamů v agendě FV
  • Převedení informací z Přijaté objednávky
  • Zjednodušení a větší přehlednost při evidenci nových záznamů
  • Automatizovaní tisku FV a jejich odeslání zákazníkovi
  • Automatická likvidace navázané ZFV

Níže naleznete několik možností automatické tvorby Vydaných faktur pomocí našich řešení. Záleží tedy na Vašem principu práce s ES POHODA a na tom, které z nich jim bude bližší.

NOVINKA!!! V případě, že potřebujete z nějakého důvodu generovat Vydané faktury (Vydané zálohové faktury) opakovaně (vyúčtování pronájmů, energií…), je možné toho docílit zatržením pole „Trvalý doklad“ u Přijaté objednávky. Zatržítko potom způsobí, že se po vygenerování navázané Vydané faktury objednávky neoznačí jako „Vyřízená“ a je tedy možné k ní po nějaké době opět automaticky vygenerovat další Vydanou fakturu. Všechny takovéto faktury jsou samozřejmě na Přijatou objednávku navázané, a tím pádem je možné je dohledat na objednávce v záložce „Doklady“. Kromě toho je případně možné na objednávku doplnit nové volitelné parametry, podle kterých by se daly objednávky jednoduše filtrovat a na tomto základě by se nad nimi potom generátor FV spouštěl (např. Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní…).


Varianta 1 – Standardní generování Vydané faktury přímo v ES POHODA

a) Externí nástroj generující FV dle šablon a splněných podmínek 

Jedná se o nástroj, který umožňuje pro uživatelsky vyfiltrované záznamy v agendě Přijaté objednávky, které splňují určitá kritéria (uhrazená záloha, objednávka určená k fakturaci…), generovat k nim automaticky 1:1 Vydané faktury. Přijatá objednávka tedy musí být připravena už se všemi náležitostmi (ceny, sazby…) vč. měny dokladu. Pokud je zapotřebí vygenerovat FV v cizí měně, musí tak být založena také POBJ. Z objednávky se tak přebírají veškeré potřebné informace jako položky a jejich množství, měna, sazby DPH (i historické), registrace DPH v EU…

Pokud je na takovouto Přijatou objednávku navíc vystavena i navázaná a zlikvidovaná Zálohová faktura, je při generování Vydané faktury automaticky odečtena. Po vygenerování lze navíc Vydanou fakturu i automaticky vytisknout do souboru formátu .PDF a odeslat na uvedený e-mail zákazníka.

b) Automatický nástroj 

Princip fungování je prakticky stejný jako v bodě a), nicméně nástroj se spouští automaticky nad všemi Přijatými objednávkami. Nelze tedy ručně filtrovat záznamy, pro které se budou Vydané faktury generovat.


Varianta 2 – Aplikace na generování Vydané faktury a tisk štítků pro dopravce nezávisle na ES POHODA

Tato varianta umožňuje po naskenování nebo po ručním zadání čísla objednávky do externí aplikace zároveň i automatické vygenerování Vydané faktury 1:1 z Přijaté objednávky, ze které čerpá veškeré potřebné informace (položky, měnu, sazby DPH, registrace DPH v EU…) a není tedy možné ji automaticky upravovat. Přijatá objednávka tedy musí být připravena už se všemi náležitostmi (ceny, sazby…) vč. měny dokladu. Pokud je zapotřebí vygenerovat FV v cizí měně, musí tak být založena také POBJ.

Faktura se ihned po vygenerování vytiskne fyzicky a může se vytisknout také do souboru formátu .PDF. Kromě toho se také odečítá případná Zálohová faktura, která je uhrazená a navázaná na Přijatou objednávku. Mimo fakturu se dále vygeneruje i doprava včetně vytisknutí štítků.

Tuto variantu lze spouštět i mimo ES POHODA. Stačí k tomu pouze čtečka čárových kódů a vytištěná tisková sestava Přijaté objednávky s čárovým kódem (číslem dokladu).

POHODA E1 - Doprava - Aplikace na generování faktury a tisku štítků nezávisle na ES POHODA

Čtečka

 


Varianta 3 – Hromadné generování Vydaných faktur

Při využívání našeho nadstavbového řešení Doprava, ze kterého se dají generovat zásilky pro dopravce hromadně je možné také rozšířit hromadné generování i na oblast Vydaných faktur – viz. informace níže.

Při hromadném generování dopravy z agendy Přijaté objednávky je nyní možné také automaticky hromadně vygenerovat 1:1 Vydané faktury navázané na vyfiltrované Přijaté objednávky. Z těch se přebírají potřebné informace jako měna dokladu, sazby DPH, forma úhrady… Pokud je na objednávku navíc vystavená i zlikvidovaná Zálohová faktura, je při generování Vydané faktury automaticky odečtena.

Doprava - rozhraní pro hromadné generováníDoprava – Rozhraní pro hromadné generování

U daného řešení nabízíme kromě standardního nákupu jeho licence také možnost jejího měsíčního pronájmu formou paušálního poplatku.

Ceník pro obě varianty najdete níže.

Ceník řešení – nákup licence

Modul Pořizovací cena
Varianta 1: Licence Generátoru Vydaných faktur z POBJ přímo v ES POHODA

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky

– Instalace v max. rozsahu 5h práce. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.500,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

9 000,-

7 500,-

Varianta 2: Licence aplikace na generování Dopravy a Vydaných faktur načtením čárového kódu (včetně tisku štítku i faktury) 

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky

– Instalace v max. rozsahu 5h práce v případě, že od nás již nadstavbové řešení Doprava vlastníte. Pokud nikoliv, počítejte s větším rozsahem práce. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb

K tomuto bodu je zapotřebí počítat i s pořízením Aplikace na generování Dopravy 

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.500,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

9 000,-

7 500,-

2 000,-

Varianta 3: Licence aplikace na hromadné generování Dopravy a Vydaných faktur (včetně tisku štítku i faktur) 

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky

– Instalace v max. rozsahu 5h práce v případě, že od nás již nadstavbové řešení Doprava vlastníte. Pokud nikoliv, počítejte s větším rozsahem práce. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.500,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

9 000,-

7 500,-

Ceník řešení – pronájem licence

Modul Pořizovací cena
Pronájem licence Generátoru Vydaných faktur z variant 1 až 3 600,-/měsíc
Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 5h, práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb). Pokud od nás nemáte zprovozněné řešení Doprava, počítejte s tím, že v rámci některých variant může být rozsah prací větší.

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.500,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

7 500,-

Pronájem licence začíná následujícím měsícem po zprovoznění a předání řešení. Vždy k poslednímu v měsíci obdržíte fakturu na následující období. Při neuhrazení této faktury v její splatnosti dochází k omezení funkčnosti nástroje. V ceně pronájmu licence nejsou zahrnuty žádné služby/práce se zprovozněním a případnými budoucími úpravami. Ty se účtují samostatně dle reálně stráveného času a našeho platného ceníku.  

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Na řešení je poskytována záruka 6 měsíců od dokončení instalace. 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz


Aktuality

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava

22.3.2022 - Novinka – Import ISDOC

Nově pro Vás máme k dispozici univerzální nástroj, který slouží k importu dokladů různými druhy podkladových formátů – ISDOC, XML, Abra, S5Money a další. Více informací o Importu ISDOC


zobrazit starší aktuality rss