Home > Generátor FV z POBJ

Generátor FV z POBJ

Nástroj slouží na automatické generování Vydaných faktur z Přijatých objednávek. Jedná se o komplikovanější proces než u generování jiných dokladů, jelikož samotné generování Vydané faktury může ovlivnit více faktorů.

Co s nástrojem na Generování Vydaných faktur získáte?

  • Podstatné zrychlení tvorby záznamů v agendě FV
  • Převedení informací z Přijaté objednávky
  • Zjednodušení a větší přehlednost při evidenci nových záznamů
  • Automatizovaní tisku FV a jejich odeslání zákazníkovi
  • Automatická likvidace navázané ZFV

Níže naleznete několik možností automatické tvorby Vydaných faktur pomocí našich řešení. Záleží tedy na Vašem principu práce s ES POHODA a na tom, které z nich jim bude bližší.

NOVINKA!!! V případě, že potřebujete z nějakého důvodu generovat Vydané faktury (Vydané zálohové faktury) opakovaně (vyúčtování pronájmů, energií…), je možné toho docílit zatržením pole „Trvalý doklad“ u Přijaté objednávky. Zatržítko potom způsobí, že se po vygenerování navázané Vydané faktury objednávky neoznačí jako „Vyřízená“ a je tedy možné k ní po nějaké době opět automaticky vygenerovat další Vydanou fakturu. Všechny takovéto faktury jsou samozřejmě na Přijatou objednávku navázané, a tím pádem je možné je dohledat na objednávce v záložce „Doklady“. Kromě toho je případně možné na objednávku doplnit nové volitelné parametry, podle kterých by se daly objednávky jednoduše filtrovat a na tomto základě by se nad nimi potom generátor FV spouštěl (např. Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní…).


Varianta 1 – Standardní generování Vydané faktury přímo v ES POHODA

a) Externí nástroj generující FV dle šablon a splněných podmínek 

Jedná se o nástroj, který umožňuje pro uživatelsky vyfiltrované záznamy v agendě Přijaté objednávky, které splňují určitá kritéria (uhrazená záloha, objednávka určená k fakturaci…), generovat k nim automaticky 1:1 Vydané faktury. Přijatá objednávka tedy musí být připravena už se všemi náležitostmi (ceny, sazby…) vč. měny dokladu. Pokud je zapotřebí vygenerovat FV v cizí měně, musí tak být založena také POBJ. Z objednávky se tak přebírají veškeré potřebné informace jako položky a jejich množství, měna, sazby DPH (i historické), registrace DPH v EU…

Pokud je na takovouto Přijatou objednávku navíc vystavena i navázaná a zlikvidovaná Zálohová faktura, je při generování Vydané faktury automaticky odečtena. Po vygenerování lze navíc Vydanou fakturu i automaticky vytisknout do souboru formátu .PDF a odeslat na uvedený e-mail zákazníka.

b) Automatický nástroj 

Princip fungování je prakticky stejný jako v bodě a), nicméně nástroj se spouští automaticky nad všemi Přijatými objednávkami. Nelze tedy ručně filtrovat záznamy, pro které se budou Vydané faktury generovat.


Varianta 2 – Aplikace na generování Vydané faktury a tisk štítků pro dopravce nezávisle na ES POHODA

Tato varianta umožňuje po naskenování nebo po ručním zadání čísla objednávky do externí aplikace zároveň i automatické vygenerování Vydané faktury 1:1 z Přijaté objednávky, ze které čerpá veškeré potřebné informace (položky, měnu, sazby DPH, registrace DPH v EU…) a není tedy možné ji automaticky upravovat. Přijatá objednávka tedy musí být připravena už se všemi náležitostmi (ceny, sazby…) vč. měny dokladu. Pokud je zapotřebí vygenerovat FV v cizí měně, musí tak být založena také POBJ.

Faktura se ihned po vygenerování vytiskne fyzicky a může se vytisknout také do souboru formátu .PDF. Kromě toho se také odečítá případná Zálohová faktura, která je uhrazená a navázaná na Přijatou objednávku. Mimo fakturu se dále vygeneruje i doprava včetně vytisknutí štítků.

Tuto variantu lze spouštět i mimo ES POHODA. Stačí k tomu pouze čtečka čárových kódů a vytištěná tisková sestava Přijaté objednávky s čárovým kódem (číslem dokladu).

POHODA E1 - Doprava - Aplikace na generování faktury a tisku štítků nezávisle na ES POHODA

Čtečka

 

Hromadné generování balíkových soupisek

Při využívání našeho nadstavbového řešení Doprava, ze kterého se dají generovat zásilky pro dopravce hromadně je možné také rozšířit hromadné generování i na oblast Vydaných faktur – viz. informace níže.

NOVINKA!!! Při hromadném generování dopravy z agendy Přijaté objednávky je nyní možné také automaticky hromadně vygenerovat 1:1 Vydané faktury navázané na vyfiltrované Přijaté objednávky. Z těch se přebírají potřebné informace jako měna dokladu, sazby DPH, forma úhrady… Pokud je na objednávku navíc vystavená i zlikvidovaná Zálohová faktura, je při generování Vydané faktury automaticky odečtena.

Doprava - rozhraní pro hromadné generováníDoprava – Rozhraní pro hromadné generování

Ceník

Modul Pořizovací cena
Varianta 1: Generátor Vydaných faktur z POBJ přímo v ES POHODA

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky

– Instalace v max. rozsahu 5h práce v případě, že od nás již nadstavbové řešení Doprava vlastníte. Pokud nikoliv, počítejte s větším rozsahem práce. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.350,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

9 000,-

7 500,-

Varianta 2: Aplikace na generování Dopravy a Vydaných faktur načtením čárového kódu (včetně tisku štítku i faktury) 

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky

– Instalace v max. rozsahu 5h práce v případě, že od nás již nadstavbové řešení Doprava vlastníte. Pokud nikoliv, počítejte s větším rozsahem práce. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb

K tomuto bodu je zapotřebí počítat i s pořízením Aplikace na generování Dopravy 

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.350,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

9 000,-

7 500,-

2 000,-

Varianta 2: Aplikace na hromadné generování Dopravy a Vydaných faktur (včetně tisku štítku i faktur) 

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky

– Instalace v max. rozsahu 5h práce v případě, že od nás již nadstavbové řešení Doprava vlastníte. Pokud nikoliv, počítejte s větším rozsahem práce. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb

Volitelně.
Konfigurace funkcí, které se týkají odesílání e-mailů s vygenerovanými fakturami, které se vytisknou do formátu PDF. Tato konfigurace se řeší individuálně dle požadavků zákazníka a při náročnějším nastavení se účtuje nad rámec uvedených služeb hodinovou sazbou práce programátora = 1.350,-Kč bez DPH/hod dle skutečně stráveného času.

9 000,-

7 500,-

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Na řešení je poskytována záruka 6 měsíců od dokončení instalace. 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz


Aktuality

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava

22.3.2022 - Novinka – Import ISDOC

Nově pro Vás máme k dispozici univerzální nástroj, který slouží k importu dokladů různými druhy podkladových formátů – ISDOC, XML, Abra, S5Money a další. Více informací o Importu ISDOC

10.3.2022 - Novinka – Hromadný Intrastat

Nově pro Vás máme k dispozici nástroj, který slouží k hromadnému zapnutí a definování Intrastatu nad vyfiltrovanými doklady. To, co lze standardně dělat pouze doklad po dokladu, je tedy nyní možné i naráz pro vícero […]


zobrazit starší aktuality rss