Home > Specifikace služby Servis

Specifikace služby Servis

Služba Servis zahrnuje:

 • Přístup k novým verzím softwaru/řešení v daném roce/období
 • Přístup k uživatelským příručkám ve formátu PDF (pokud pro daný SW existují)
 • Přístup k novinkám týkajících se nadstavbových řešení pro ES POHODA
 • Možnost využití základní telefonické podpory k danému produktu
 • Možnost využití základní e-mailové podpory k danému produktu na e-mailu servis@bhit.cz
 • Nižší sazby služeb, týkajících se nadstavbových řešení, pro která je aktuální Servis uhrazený (viz. Ceník služeb)
Více informací ohledně vzdálené podpory a přístupů najdete zde: www.bhit.cz/podpora

K tomu navíc u řešení Doprava jedenkrát ročně provedení aktualizace v rozmezí námi stanovených termínů po splnění následujících podmínek:

 • Budeme mít k dispozici jeho aktuální a funkční přístupy:
  • Vzdálený přímý přístup na server (RDP) – bez certifikátů, vzdálené brány apod. Více informací ohledně vzdálené podpory a přístupů najdete zde: www.bhit.cz/podpora
  • Administrátorský přístup do SQL
  • Administrátorský přístup do ES POHODA
 • Verze řešení Doprava, na které se bude aktualizace provádět, může být maximálně rok stará.
 • Řešení Doprava nesmí být napojeno na jiná řešení s ním spolupracující, a to ani řešení od BHIT CZ s.r.o. ani od třetích stran. (Kvůli vzájemným vazbám těchto řešení, které mohou být aktualizací narušeny, a tím pádem i omezena funkčnost jejich chodu.)
 • Řešení Doprava nesmí být upraveno na míru.
Funkčnost uvedených přístupů kolegové řeší pouze na začátku aktualizace. Pokud se jim nedaří připojit, ani to se zákazníkem nějak operativně řešit, možnost bezplatné aktualizace propadá. Případné náhradní termíny je zapotřebí řešit s obchodním oddělením.
V případě nevyužití námi nabízeného termínu provedení bezplatné aktualizace z jakéhokoliv důvodu zapříčiněného zákazníkem tato možnost propadá.
pozn.: V případě neprodloužení Servisu některé z licencí dopravce v řešení Doprava o tuto licenci nenávratně přijdete při provedení následující aktualizace řešení.
Obecně je bezproblémový chod našich řešení možné zajistit pouze na podporovaném operačním systému, ať už serverovém, nebo na klientské stanici. Aktuální nepodporované systémy najdete níže.
 • Klientské operační systémy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 – service pack 1*, Windows 8, Windows 10 verze 1507, Windows 10 verze 1511, Windows 10 verze 1607, Windows 10 verze 1703, Windows 10 verze 1709, Windows 10 verze 1803.
 • Serverové operační systémy: Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.
 • MS SQL servery: SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2.

Služba Servis nezahrnuje zejména:

 • Výjezdy k zákazníkům
 • Uživatelské úpravy softwaru/řešení včetně změn konfigurací
 • Služby spojené s instalací aktualizovaných řešení
 • Školení
 • a další neuvedené případy

Vlastnosti služby Servis:

 • Telefonická podpora je k dispozici v pracovní dny od 9.00 do 15.00
 • Je v ceně zakoupeného produktu pro rok, ve kterém byl produkt zakoupen
 • Pokud byl produkt zakoupen v měsících září-prosinec, je v ceně produktu navíc služba SERVIS pro následující rok

Ceník služby Servis:

 • Cena za služby Servis se pro jednotlivé produkty liší a je vždy specifikována v ceníku konkrétního produktu/řešení
 • Je možné jej zakoupit a využívat i v případě, že došlo k vynechání předchozích let (v tom případě je nutné doplatit 50 procent částky za vynechané roky, maximálně však pro poslední dva vynechané roky)
 • Zákazníci, kteří službu využívají, obdrží vždy koncem roku zálohovou fakturu, týkající se SERVISu na další období/rok

Smluvní vztah mezi společností BHIT CZ s.r.o. jako poskytovatelem a Vámi jako objednatelem vzniká potvrzením objednávky. Přijetí nabídky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou je vyloučeno. Na smluvní vztah mezi společností BHIT CZ s.r.o. a jejím zákazníkem se použijí Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti informačních technologií, které najdete níže a jsou také přiloženy k potvrzení objednávky. Učiněním objednávky objednatel potvrzuje, že se s nimi seznámil. Použití obchodních podmínek objednatele či jiných obchodních podmínek je vyloučeno.

Obchodní podmínky


Aktuality

30.4.2021 - Novinka – Import/Export internetových parametrů

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na import/export volitelných parametrů do Excelu, kde je možné je následně dále upravovat a případně také zpětně naimportovat do Pohody. . Více informací o Nástroji na Import/Export […]

12.4.2021 - Novinka – Objednávky skladem z Příjemek

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na vyfiltrování skladově expedovatelných objednávek na základě konkrétní příjemky. Více informací o Objednávkách skladem z Příjemek

24.3.2021 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Opět jsme pro Vás za poslední dobu naprogramovali do řešení Doprava podporu nových přepravců. Jedná se o: MALL dopravu, Messenger, GLS FI, GLS FR, Interlogistica.bg a Inpost.pl. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže […]


zobrazit starší aktuality rss