Přehled

 
Řešení BHIT Uživatelské agendy jsou primárně určena všem firmám, pracujícím s ekonomicko-informačním systémem POHODA E1, které potřebují v daleko větším rozsahu evidovat vlastní specifická výrobní, obchodní, skladová či administrativní data a sledovat podrobněji své interní procesy.
 
Nechejte se inspirovat některým z našich ukázkových řešení – mnohá jsou prodejná již jako hotová řešení, případě i upravitelná dle Vašich požadavků na míru.
  
Naše společnost realizovala velké množství různých projektů tohoto typu. Od jednoduchých až po velice komplikované. Jako jeden z mála partnerů společnosti Stormware v tomto oboru zcela vynikáme. Rádi vyslechneme Vaše specifické požadavky, aktivně navrhneme jejich možné řešení a v případě zájmu provedeme realizaci projektu od A do Z.
 
 

Seznamte se s našimi referenčními řešeními

Doprava

Uživatelská agenda Doprava umožňuje uživateli přímo z konkrétního dokladu v libovolné agendě generovat a tisknout balíkové štítky pro svého dopravce. Uživatel tak má přehled o všech odeslaných balících v agendě Balíky, ze které si následně může vytisknout Svozovou soupisku a tu přímo z prostředí systému POHODA elektronicky odeslat na server dopravce k dalšímu zpracování.

 • Přímé napojení na data ze systému POHODA
 • Libovolné množství balíků v soupisce
 • Automatický tisk štítků na labelové tiskárně
 • Štítky dle vzoru dopravce
 • Elektronické odeslání na server dopravce
 • Aplikace na generování Dopravy nezávisle na ES POHODA
 • Možnost odesílání e-mailových i SMSkových notifikací


více informací…

Objednávky skladem

Nástroj Objednávky skladem usnadňují postupné vyřizování objednávek, v pořadí jak přišly od zákazníků. Nástroj prochází přijaté objednávky a na základě dostupnosti zboží pak příslušné objednávky označuje příznakem „K expedici“.

 • Zjednodušení vyřizování objednávek dle dostupnosti zboží
 • Zachování postupného vyřizování objednávek bez předbíhání
 • Informovanost o chybějícím zboží

více informací…

 

Notifikace (SMS, Mail)

Pomocí modulu Notifikace lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA E1 o možnost odesílání zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě. V systému jsou definovány šablony SMS a e-mailové šablony, pomocí nichž jsou zprávy odesílány. Pomocí proměnných může do konečné zprávy uživatel, kromě statického textu, vkládat i údaje z odesílaného dokladu. Pro každou agendu je definován seznam šablon, které lze přímo pro ni použít. I každá agenda má svůj seznam šablon. Samozřejmostí je, že modul udržuje historii odeslaných SMS zpráv.

 • Definice uživatelských šablon pro SMS i maily
 • Možnost přiřadit vlastní číslo odesílatele ke každé šabloně
 • Napojení šablon do libovolných agend systému POHODA
 • Historie odeslaných notifikací ve vlastní agendě
 • Odesílání přes veřejnou SMS bránu smartSMS, případně jinou

více informací…

 

Upomínkovač faktur po splatnosti

Upomínkovač faktur po splatnosti je externí nástroj spolupracující přímo s ES POHODA umožňující automatické hromadné generování upomínek z faktur vydaných a jejich následné odeslání ve formátu .PDF na e-mail či fax zákazníka.

 • Zjednodušení práce při zasílání upomínek
 • Automatizování procesu upomínkování
 • Efektivnější vymáhání pohledávek
 • Přehlednější evidence odeslaných upomínek
 • Možnost nastavení intervalů pro odesílání různých druhů upomínek

více informací…

 

Schvalování faktur

Agenda Schvalování faktur je nástroj usnadňující evidenci schvalování jednotlivých dokladů a jejich samotný proces schvalování. Celé řešení funguje v agendě Faktury Přijaté + Opravné daňové doklady, a také v agendě Zálohové faktury přijaté.

 • Zjednodušení vyřizování fakturační agendy
 • Přehled nad fakturacemi
 • Urychlení postupu schvalování
 • Nulovou chybovost při odesílání faktur

více informací…

 

 Generátor ZFV z POBJ

Nástroj Generátor Vydaných zálohových faktur z Přijatých objednávek slouží ke zrychlení tvorby dokladů a zlepšení jejich evidence v Pohodě.

 • Podstatné zrychlení tvorby záznamů v agendě ZFV
 • Automatizovaní tisku ZFV a jejich odeslání zákazníkovi
 • Zjednodušení a větší přehlednost při evidenci nových záznamů
 • Automatické označení zaplacených Přijatých objednávek

více informací…

 

FIO Api

Jedná se o automatický můstek, který z FIO banky v pravidelných intervalech stahuje transakce a importuje je do Vašeho ekonomického systému POHODA. Můstek označuje Přijaté objednávky (POBJ) příznakem „Zaplacena“, neřeší samotnou likvidaci dokladů do agendy Banka. Variabilní symbol z transakce banky se musí shodovat s číslem POBJ, aby byla POBJ označena příznakem „Zaplacena“.

 • Zjednodušení a zefektivnění procesu práce
 • Urychlení a přehlednost expedice objednávek

více informací…

 

Rozšířené ceníky

Řešení Rozšířené ceníky umožňují k definici individuálních cen přidat další parametr, kterým je časová platnost. Ceny je tedy možné definovat dle zboží, zákazníka a data objednávky. Jednoduše lze např. přidat časovou slevu, která se po uplynutí akce sama deaktivuje.

 • Rozšíření individuálních cen o časovou platnost
 • Evidence postupného vývoje individuální ceny
 • Možnost potlačení individuálních cen

více informací…

 

Úschova kol v pneuservisu

Uživatelská agenda Úschova kol v pneuservisu umožňuje proces úschovy kol od vytvoření objednávky až po vydání úschovy a konečnou fakturaci, včetně možnosti tisku výkazu práce technika a dokladů o úschově pro zákazníka. Řešení lze propojit s agendou Přijaté objednávky.

 • Úschova pneumatik generovaná na základě objednávky
 • Evidence záznamů o úschově a kolech
 • Záznamy jsou úschovy, položky jsou kola
 • Automatický výpočet ceny dle doby uschování a typu kol
 • Tisk protokolů pro techniky

více informací…

 

Spotřební daň z lihu

Agendu Spotřební daň z lihu využijí zejména plátci spotřební daně (např. velkoobchodní prodejci alkoholu, malé pivovary atd.), kterým vznikla povinnost spotřební daň z lihu přiznat a zaplatit.

 • Uvádění výše spotřební daně z lihu na dokladech
 • Zajištění podkladů pro přiznání spotřební daně z lihu

více informací…

 

Výrobní procesy

Uživatelská agenda Výrobní procesy zahrnuje proces výroby nábytku od její objednávky, provedení výroby zaměstnanci, po vydání zboží a konečnou fakturaci. Navíc lze využít možnosti tisku plánované/uskutečněné výroby po dnech a výkazů práce zaměstnanců. Řešení lze propojit s agendou Přijaté objednávky a Výroba.

 • Výrobní procesy generované na základě požadavků z přijatých objednávek od zákazníků
 • Výrobky složeny z předepsaných surovin, s možností pozdější změny suroviny
 • Sledování stavu výroby výrobku (prováděných činností např. šití, lepení, montáž, balení atd.)
 • Identifikace zaměstnance čárovým kódem a přiřazení činnosti na výrobku
 • Vygenerování výrobního listu s odpisem surovin a naskladnění výrobku
 • Tisk plánu výroby a výkazu práce zaměstnanců

více informací…

 

Další návrh/tip pro vás:

Nenašli jste pro sebe vhodné řešení, ale podobné nástroje by vám pomohly? Kontaktujte nás, nechejte si poradit a využijte našich služeb programování uživatelských agend a řešení na míru.


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss