Přehled

 
Řešení BHIT Uživatelské agendy jsou primárně určena všem firmám, pracujícím s ekonomicko-informačním systémem POHODA E1, které potřebují v daleko větším rozsahu evidovat vlastní specifická výrobní, obchodní, skladová či administrativní data a sledovat podrobněji své interní procesy.
 
Nechejte se inspirovat některým z našich ukázkových řešení – mnohá jsou prodejná již jako hotová řešení, případě i upravitelná dle Vašich požadavků na míru.
  
Naše společnost realizovala velké množství různých projektů tohoto typu. Od jednoduchých až po velice komplikované. Jako jeden z mála partnerů společnosti Stormware v tomto oboru zcela vynikáme. Rádi vyslechneme Vaše specifické požadavky, aktivně navrhneme jejich možné řešení a v případě zájmu provedeme realizaci projektu od A do Z.
 
 

Seznamte se s našimi referenčními řešeními

Doprava

Uživatelská agenda Doprava umožňuje uživateli přímo z konkrétního dokladu v libovolné agendě generovat a tisknout balíkové štítky pro svého dopravce. Uživatel tak má přehled o všech odeslaných balících v agendě Balíky, ze které si následně může vytisknout Svozovou soupisku a tu přímo z prostředí systému POHODA elektronicky odeslat na server dopravce k dalšímu zpracování.

 • Přímé napojení na data ze systému POHODA
 • Libovolné množství balíků v soupisce
 • Automatický tisk štítků na labelové tiskárně
 • Štítky dle vzoru dopravce
 • Elektronické odeslání na server dopravce
 • Aplikace na generování Dopravy nezávisle na ES POHODA
 • Možnost odesílání e-mailových i SMSkových notifikací


více informací…

Objednávky skladem

Nástroj Objednávky skladem usnadňují postupné vyřizování objednávek, v pořadí jak přišly od zákazníků. Nástroj prochází přijaté objednávky a na základě dostupnosti zboží pak příslušné objednávky označuje příznakem „K expedici“.

 • Zjednodušení vyřizování objednávek dle dostupnosti zboží
 • Zachování postupného vyřizování objednávek bez předbíhání
 • Informovanost o chybějícím zboží

více informací…

 

Notifikace (SMS, Mail)

Pomocí modulu Notifikace lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA E1 o možnost odesílání zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě. V systému jsou definovány šablony SMS a e-mailové šablony, pomocí nichž jsou zprávy odesílány. Pomocí proměnných může do konečné zprávy uživatel, kromě statického textu, vkládat i údaje z odesílaného dokladu. Pro každou agendu je definován seznam šablon, které lze přímo pro ni použít. I každá agenda má svůj seznam šablon. Samozřejmostí je, že modul udržuje historii odeslaných SMS zpráv.

 • Definice uživatelských šablon pro SMS i maily
 • Možnost přiřadit vlastní číslo odesílatele ke každé šabloně
 • Napojení šablon do libovolných agend systému POHODA
 • Historie odeslaných notifikací ve vlastní agendě
 • Odesílání přes veřejnou SMS bránu smartSMS, případně jinou

více informací…

 

Upomínkovač faktur po splatnosti

Upomínkovač faktur po splatnosti je externí nástroj spolupracující přímo s ES POHODA umožňující automatické hromadné generování upomínek z faktur vydaných a jejich následné odeslání ve formátu .PDF na e-mail či fax zákazníka.

 • Zjednodušení práce při zasílání upomínek
 • Automatizování procesu upomínkování
 • Efektivnější vymáhání pohledávek
 • Přehlednější evidence odeslaných upomínek
 • Možnost nastavení intervalů pro odesílání různých druhů upomínek

více informací…

 

Schvalování faktur

Agenda Schvalování faktur je nástroj usnadňující evidenci schvalování jednotlivých dokladů a jejich samotný proces schvalování. Celé řešení funguje v agendě Faktury Přijaté + Opravné daňové doklady, a také v agendě Zálohové faktury přijaté.

 • Zjednodušení vyřizování fakturační agendy
 • Přehled nad fakturacemi
 • Urychlení postupu schvalování
 • Nulovou chybovost při odesílání faktur

více informací…

 

 Generátor ZFV z POBJ

Nástroj Generátor Vydaných zálohových faktur z Přijatých objednávek slouží ke zrychlení tvorby dokladů a zlepšení jejich evidence v Pohodě.

 • Podstatné zrychlení tvorby záznamů v agendě ZFV
 • Automatizovaní tisku ZFV a jejich odeslání zákazníkovi
 • Zjednodušení a větší přehlednost při evidenci nových záznamů
 • Automatické označení zaplacených Přijatých objednávek

více informací…

 

FIO Api

Jedná se o automatický můstek, který z FIO banky v pravidelných intervalech stahuje transakce a importuje je do Vašeho ekonomického systému POHODA. Můstek označuje Přijaté objednávky (POBJ) příznakem „Zaplacena“, neřeší samotnou likvidaci dokladů do agendy Banka. Variabilní symbol z transakce banky se musí shodovat s číslem POBJ, aby byla POBJ označena příznakem „Zaplacena“.

 • Zjednodušení a zefektivnění procesu práce
 • Urychlení a přehlednost expedice objednávek

více informací…

 

Rozšířené ceníky

Řešení Rozšířené ceníky umožňují k definici individuálních cen přidat další parametr, kterým je časová platnost. Ceny je tedy možné definovat dle zboží, zákazníka a data objednávky. Jednoduše lze např. přidat časovou slevu, která se po uplynutí akce sama deaktivuje.

 • Rozšíření individuálních cen o časovou platnost
 • Evidence postupného vývoje individuální ceny
 • Možnost potlačení individuálních cen

více informací…

 

Úschova kol v pneuservisu

Uživatelská agenda Úschova kol v pneuservisu umožňuje proces úschovy kol od vytvoření objednávky až po vydání úschovy a konečnou fakturaci, včetně možnosti tisku výkazu práce technika a dokladů o úschově pro zákazníka. Řešení lze propojit s agendou Přijaté objednávky.

 • Úschova pneumatik generovaná na základě objednávky
 • Evidence záznamů o úschově a kolech
 • Záznamy jsou úschovy, položky jsou kola
 • Automatický výpočet ceny dle doby uschování a typu kol
 • Tisk protokolů pro techniky

více informací…

 

Spotřební daň z lihu

Agendu Spotřební daň z lihu využijí zejména plátci spotřební daně (např. velkoobchodní prodejci alkoholu, malé pivovary atd.), kterým vznikla povinnost spotřební daň z lihu přiznat a zaplatit.

 • Uvádění výše spotřební daně z lihu na dokladech
 • Zajištění podkladů pro přiznání spotřební daně z lihu

více informací…

 

Výrobní procesy

Uživatelská agenda Výrobní procesy zahrnuje proces výroby nábytku od její objednávky, provedení výroby zaměstnanci, po vydání zboží a konečnou fakturaci. Navíc lze využít možnosti tisku plánované/uskutečněné výroby po dnech a výkazů práce zaměstnanců. Řešení lze propojit s agendou Přijaté objednávky a Výroba.

 • Výrobní procesy generované na základě požadavků z přijatých objednávek od zákazníků
 • Výrobky složeny z předepsaných surovin, s možností pozdější změny suroviny
 • Sledování stavu výroby výrobku (prováděných činností např. šití, lepení, montáž, balení atd.)
 • Identifikace zaměstnance čárovým kódem a přiřazení činnosti na výrobku
 • Vygenerování výrobního listu s odpisem surovin a naskladnění výrobku
 • Tisk plánu výroby a výkazu práce zaměstnanců

více informací…

 

Další návrh/tip pro vás:

Nenašli jste pro sebe vhodné řešení, ale podobné nástroje by vám pomohly? Kontaktujte nás, nechejte si poradit a využijte našich služeb programování uživatelských agend a řešení na míru.


Aktuality

19.3.2019 - Novinka v řešení Schvalování faktur

Nově lze ukládat přílohy e-mailů do záložky „Dokumenty“ v agendě Přijaté faktury. Každá příloha vč. poznámky potom přijde dalšímu schvalovateli jako příloha e-mailu. Je tak možné si předávat např. originální objednávku, různé připomínky, nebo e-mailová [...]

20.11.2018 - Externí nástroj na odeslání příkazů k úhradě v cizí měně z ES POHODA do FIO banky!

Vyvinuli jsme tento nový externí nástroj pro zákazníky, kteří využívají služeb FIO banky a potřebují odesílat z ES POHODA příkazy k úhradě v cizí měně, což sama Pohoda aktuálně neumožňuje. Pro jeho použití stačí nástroj pouze pustit nad [...]

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]


zobrazit starší aktuality rss