Home > Export inkas

Export inkas

Aplikace pro export inkasních příkazů z agendy Vydané faktury pro použití při hromadném elektronickém importu do UniCredit Bank (SEPA Inkaso). Zajištění serveru a migrace na E1.

Původní stav a požadavky

Kontaktoval nás zákazník, jenž na základě smluv vystavuje měsíční faktury nefiremním zákazníkům. Tyto jsou pak hrazeny převodem, ale z podstatné části i Příkazem k inkasu. Jelikož importy faktur z externího systému do Pohody měl vyřešeny, pak právě problém s  inkasními příkazy byl poslední největší brzdou – zaměstnanci je museli do web internetbankingu zadávat jednotlivě a ručně. Zároveň některé údaje o bankovním účtu zákazníka nebyly v ES POHODA evidovány, takže zaměstnanci museli data posbírat z více míst a docházelo k chybám při zadávání příkazů do web internetbankingu.

Zákazník tedy požadoval umožnění evidence dat v ES POHODA takovým způsobem, aby při následném exportu z ní mohla být použita pro další potřeby. A zejména vzniknul požadavek na aplikaci umožňující export dat o inkasních příkazech z ES POHODA tak, aby je bylo možné použít pro hromadný elektronický import do svého internetového bankovnictví u banky UniCredit Bank.

Vzhledem k strmě narůstajícímu počtu dokladů a požadavku na práci s volitelnými parametry zároveň vznikl důvod k migraci ES POHODA do řady E1, s tím souviselo i pořízení serveru.

Implementované řešení

Nejdříve bylo důležité poradit zákazníkovi s nákupem vhodného serveru a dalšího hardware, na kterém následně bude moci ES POHODA používat. Poté přišla kompletní instalace serveru a samotná migrace Pohody z řady MDB na řadu E1, abychom mohli začít s implementací našeho řešení na míru.

Do agendy Vydané faktury jsme přidali pole s názvem „Číslo účtu“ a „Kód banky“ zákazníka, od kterého je zapotřebí inkasovat. Ve spolupráci s dodavatelem externího účtovacího systému jsme pak zajistili, aby se tyto údaje o bankovním účtu zákazníka také vyplňovaly. Při exportu se následně mohou jednoznačně přebírat a používat pro datovou větu do internetového bankovnictví. 

Finálně došlo k vývoji a implementaci externího nástroje, který umožňuje provádět exporty inkasních příkazů ve formátu podporovaném UniCredit Bank (SEPA inkaso). 

Uživatelský postup exportu je takový, že si uživatel v ES POHODA vyfiltruje konkrétní faktury, pro které chce vygenerovat soubor s Inkasními příkazy a následně přes povel Záznam -> Externí nástroje -> Generovat inkasa provede vygenerování souboru do přímo určené složky. Tento soubor je poté k dispozici pro import příkazů do internetového bankovnictví, který je již prováděn ručně na základě funkcí samotného bankovnictví.

Faktury, pro které již generování Inkas proběhlo, jsou následně označeny příznakem „Inkaso export“ = ANO. Jedná se o informační sdělení pro rozlišení, samotnému softwaru není bráněno provést exporty příkazů u stejných dokladů opakovaně. Funkce opakovaného exportu příkazů je dovolena pro případ potřeby.

 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz

 


Aktuality

30.4.2021 - Novinka – Import/Export internetových parametrů

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na import/export volitelných parametrů do Excelu, kde je možné je následně dále upravovat a případně také zpětně naimportovat do Pohody. . Více informací o Nástroji na Import/Export […]

12.4.2021 - Novinka – Objednávky skladem z Příjemek

Nově pro Vás máme k dispozici externí nástroj na vyfiltrování skladově expedovatelných objednávek na základě konkrétní příjemky. Více informací o Objednávkách skladem z Příjemek

24.3.2021 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Opět jsme pro Vás za poslední dobu naprogramovali do řešení Doprava podporu nových přepravců. Jedná se o: MALL dopravu, Messenger, GLS FI, GLS FR, Interlogistica.bg a Inpost.pl. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže […]


zobrazit starší aktuality rss