Home > Export inkas

Export inkas

Aplikace pro export inkasních příkazů z agendy Vydané faktury pro použití při hromadném elektronickém importu do UniCredit Bank (SEPA Inkaso). Zajištění serveru a migrace na E1.

Původní stav a požadavky

Kontaktoval nás zákazník, jenž na základě smluv vystavuje měsíční faktury nefiremním zákazníkům. Tyto jsou pak hrazeny převodem, ale z podstatné části i Příkazem k inkasu. Jelikož importy faktur z externího systému do Pohody měl vyřešeny, pak právě problém s  inkasními příkazy byl poslední největší brzdou – zaměstnanci je museli do web internetbankingu zadávat jednotlivě a ručně. Zároveň některé údaje o bankovním účtu zákazníka nebyly v ES POHODA evidovány, takže zaměstnanci museli data posbírat z více míst a docházelo k chybám při zadávání příkazů do web internetbankingu.

Zákazník tedy požadoval umožnění evidence dat v ES POHODA takovým způsobem, aby při následném exportu z ní mohla být použita pro další potřeby. A zejména vzniknul požadavek na aplikaci umožňující export dat o inkasních příkazech z ES POHODA tak, aby je bylo možné použít pro hromadný elektronický import do svého internetového bankovnictví u banky UniCredit Bank.

Vzhledem k strmě narůstajícímu počtu dokladů a požadavku na práci s volitelnými parametry zároveň vznikl důvod k migraci ES POHODA do řady E1, s tím souviselo i pořízení serveru.

Implementované řešení

Nejdříve bylo důležité poradit zákazníkovi s nákupem vhodného serveru a dalšího hardware, na kterém následně bude moci ES POHODA používat. Poté přišla kompletní instalace serveru a samotná migrace Pohody z řady MDB na řadu E1, abychom mohli začít s implementací našeho řešení na míru.

Do agendy Vydané faktury jsme přidali pole s názvem „Číslo účtu“ a „Kód banky“ zákazníka, od kterého je zapotřebí inkasovat. Ve spolupráci s dodavatelem externího účtovacího systému jsme pak zajistili, aby se tyto údaje o bankovním účtu zákazníka také vyplňovaly. Při exportu se následně mohou jednoznačně přebírat a používat pro datovou větu do internetového bankovnictví. 

Finálně došlo k vývoji a implementaci externího nástroje, který umožňuje provádět exporty inkasních příkazů ve formátu podporovaném UniCredit Bank (SEPA inkaso). 

Uživatelský postup exportu je takový, že si uživatel v ES POHODA vyfiltruje konkrétní faktury, pro které chce vygenerovat soubor s Inkasními příkazy a následně přes povel Záznam -> Externí nástroje -> Generovat inkasa provede vygenerování souboru do přímo určené složky. Tento soubor je poté k dispozici pro import příkazů do internetového bankovnictví, který je již prováděn ručně na základě funkcí samotného bankovnictví.

Faktury, pro které již generování Inkas proběhlo, jsou následně označeny příznakem „Inkaso export“ = ANO. Jedná se o informační sdělení pro rozlišení, samotnému softwaru není bráněno provést exporty příkazů u stejných dokladů opakovaně. Funkce opakovaného exportu příkazů je dovolena pro případ potřeby.

 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz

 


Aktuality

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]

26.7.2018 - Nové funkce řešení Objednávky skladem!

Doplnění tiskové sestavy Chybějící položky. U objednávek, které prozatím není možné expedovat, tato tisková sestava zobrazí soupis chybějících položek, včetně počtu kusů. Na tom základě je ihned jasné, které zboží je zapotřebí zajistit, aby bylo [...]

25.5.2017 - Nová funkce v řešení Generátor FV i ZFV

NOVINKA!!! V případě, že potřebujete z nějakého důvodu generovat Vydané faktury (Vydané zálohové faktury) opakovaně (vyúčtování pronájmů, energíí…), je možné toho docílit zatržením pole „Trvalý doklad“ u Přijaté objednávky. Zatržítko potom způsobí, že se po vygenerování navázané Vydané [...]


zobrazit starší aktuality rss