Home > Nadstavbová řešení > FIO api – označování POBJ

FIO api – označování POBJ

Vyvinuli jsme pro Vás automatický můstek, který z FIO banky v pravidelných intervalech stahuje transakce a importuje je do Vašeho ekonomického systému POHODA. Můstek označuje Přijaté objednávky (POBJ) příznakem „Zaplacena“, neřeší samotnou likvidaci dokladů do agendy Banka. Řešení do agendy Banka neimportuje ani žádné jiné záznamy. Vše se eviduje na úrovni nové uživatelské agendy. Variabilní symbol z transakce banky se musí shodovat s číslem POBJ, aby byla POBJ označena příznakem „Zaplacena“.

Co touto aplikací získáte?

  • Zjednodušení a zefektivnění procesu práce
  • Přehlednost v přijatých transakcích
  • Urychlení expedice objednávek

Pokud se objednávka dle variabilního symbolu nedohledá nebo jí uhrazená částka přesně neodpovídá, transakce se zapíše do logu jako nespárovaná. Tento log párování transakcí je realizován formou uživatelské agendy, kde je možné záznamy filtrovat a dále s nimi pracovat nebo například určovat přístupy do samotné agendy. API neřeší případy, kdy je zaslána platba dvakrát nebo vícekrát.

V případě potřeby konfigurace dalšího nastavení Homebankingu nebo dalších FIO účtů v ES POHODA je tato služba účtována standardní hodinovou sazbou práce programátora dle našeho platného ceníku a dle jeho skutečně stráveného času.

U daného řešení nabízíme kromě standardního nákupu jeho licence také možnost jejího měsíčního pronájmu formou paušálního poplatku.

Ceník pro obě varianty najdete níže.

Ceník řešení – nákup licence

Modul Pořizovací cena
Licence můstku mezi ES POHODA a FIO API 8 000,-
Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 3h. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)
4 500,-

V případě, že od nás již vlastníte licenci nadstavbového řešení Platební brány – označování POBJ, není zapotřebí zakupovat i výše uvedenou licenci FIO Api. V takovém případě počítejte pouze s položkou instalace a konfigurace, která bude účtovaná hodinovou sazbou práce programátora dle skutečně stráveného času. Řádově cca 3h jeho práce. 

Ceník řešení – pronájem licence

Modul Pořizovací cena
Pronájem licence můstku mezi ES POHODA a FIO API 550,-/měsíc
Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 3h. Práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)
4 500,-

Pronájem licence začíná následujícím měsícem po zprovoznění a předání řešení. Vždy k poslednímu v měsíci obdržíte fakturu na následující období. Při neuhrazení této faktury v její splatnosti dochází k omezení funkčnosti nástroje. V ceně pronájmu licence nejsou zahrnuty žádné služby/práce se zprovozněním a případnými budoucími úpravami. Ty se účtují samostatně dle reálně stráveného času a našeho platného ceníku.  

V případě, že od nás již máte licenci nadstavbového řešení Platební brány – označování POBJ v pronájmu, není zapotřebí pronajímat i výše uvedenou licenci FIO Api. V takovém případě počítejte pouze s položkou instalace a konfigurace, která bude účtovaná hodinovou sazbou práce programátora dle skutečně stráveného času. Řádově cca 3h jeho práce.

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss