Home > Nadstavbová řešení > ISCP Report TREXIMA (SK)

ISCP Report TREXIMA (SK)

Pokud patříte mezi společnosti, které mají povinnost statistického vykazování TREXIMA v rámci zabezpečování sběru a zpracování údajů pro MPSVaR SR a zpracováváte výkazy s požadovanými ukazateli ručně, máme pro Vás řešení!

Vyvinuli jsme pro Vás nadstavbové řešení ISCP Report TREXIMA pro ES POHODA, které zabezpečuje generování čtvrtletních výkazů o ceně práce ISCP (MPSVaR SR) v XML tvaru. Tento tvar umožňuje elektronické podání.

Trexima - Personalistika 1Trexima - Personalistika 2

Sledované ukazatele výkazu o ceně práce, kromě mzdových údajů za jednotlivé měsíce, zohledňují i platné číselníky ISCP:

  • Klasifikace zaměstnání
  • Číselník klasifikací odvětví ekonomických činností
  • Kódy druhu vlastnictví
  • Právní forma organizace
  • Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnance
  • Kódy okresů podle číselníku okresů SR
  • Typ kolektivní smlouvy
  • Typ pracovního závazku
  • Kódy vzniku a zániku pracovního místa

Sledované ukazatele nejsou v ES POHODA standardně uvedeny ani v agendě Personalistika ani v agendě Pracovní poměry. Na jejich definici jsou zapotřebí volitelné parametry, kterými disponuje pouze ES POHODA řady E1. Aplikace ISCP Report TREXIMA zabezpečuje komfortní import právě výše zmiňovaných volitelných parametrů do agend Personalistika a Pracovní poměry.

Jakým způsobem řešení funguje?

Před importem volitelných parametrů je zapotřebí v aplikaci ISCP Report nastavit síťové cesty na server a databázi dle nastavení. Volitelné parametry na definici sledovaných ukazatelů jsou po importu v agendě Personalistika a Pracovní poměry, a to na pracovním poměru, které do výkazu vstupuje.

Trexima - GenerátorTrexima - Generátor 2Trexima - nastavení

Tyto parametry a ukazatele se definují v základním nastavení aplikace ISCP Report. Po definici těchto parametrů a sledovaných ukazatelů je možné vybrat období a generování XML výkazu TREXIMA.

Ceník aplikace

Modul Pořizovací cena
Licence modulu TREXIMA 650,-EUR

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Pozn. Specifikace služby Servis najdete zde.

*Všechny ceny uvedeny v EUR a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.sk
www.pohodaplus.sk


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss