Home > Nadstavbová řešení > ISCP Report TREXIMA (SK)

ISCP Report TREXIMA (SK)

Pokud patříte mezi společnosti, které mají povinnost statistického vykazování TREXIMA v rámci zabezpečování sběru a zpracování údajů pro MPSVaR SR a zpracováváte výkazy s požadovanými ukazateli ručně, máme pro Vás řešení!

Vyvinuli jsme pro Vás nadstavbové řešení ISCP Report TREXIMA pro ES POHODA, které zabezpečuje generování čtvrtletních výkazů o ceně práce ISCP (MPSVaR SR) v XML tvaru. Tento tvar umožňuje elektronické podání.

Trexima - Personalistika 1Trexima - Personalistika 2

 

Sledované ukazatele výkazu o ceně práce, kromě mzdových údajů za jednotlivé měsíce, zohledňují i platné číselníky ISCP:

  • Klasifikace zaměstnání
  • Číselník klasifikací odvětví ekonomických činností
  • Kódy druhu vlastnictví
  • Právní forma organizace
  • Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnance
  • Kódy okresů podle číselníku okresů SR
  • Typ kolektivní smlouvy
  • Typ pracovního závazku
  • Kódy vzniku a zániku pracovního místa

 

Sledované ukazatele nejsou v ES POHODA standardně uvedeny ani v agendě Personalistika ani v agendě Pracovní poměry. Na jejich definici jsou zapotřebí volitelné parametry, kterými disponuje pouze ES POHODA řady E1. Aplikace ISCP Report TREXIMA zabezpečuje komfortní import právě výše zmiňovaných volitelných parametrů do agend Personalistika a Pracovní poměry.

Jakým způsobem řešení funguje?

Před importem volitelných parametrů je zapotřebí v aplikaci ISCP Report nastavit síťové cesty na server a databázi dle nastavení. Volitelné parametry na definici sledovaných ukazatelů jsou po importu v agendě Personalistika a Pracovní poměry, a to na pracovním poměru, které do výkazu vstupuje.

Trexima - GenerátorTrexima - Generátor 2Trexima - nastavení

 

Tyto parametry a ukazatele se definují v základním nastavení aplikace ISCP Report. Po definici těchto parametrů a sledovaných ukazatelů je možné vybrat období a generování XML výkazu TREXIMA.

Ceník aplikace

Modul Pořizovací cena Roční servis*

Licence modulu TREXIMA

600,-EUR

120,-EUR

Servisní poplatek obsahuje základní e-mailovou a telefonickou podporu v rozsahu 1h/rok. Související služby, jako je instalace, konfigurace, konzultace, pokud budou vyžadovány od nás, tak budou účtovány v hodinové sazbě 41,-EUR/hod dle stráveného času, účtováno po půl hodinách, minimálně 1h započatá.

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Pozn. Specifikace služby Servis najdete zde.

*Všechny ceny uvedeny v EUR a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.sk
www.pohodaplus.sk


Aktuality

8.9.2020 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Za poslední dobu byla do řešení Doprava přidána podpora přepravců 123kurier.sk a JAPO transport. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže nebo na stránce řešení Doprava. Více informací o řešení Doprava

12.8.2020 - Novinka – podpora SMS providera Viamobile.sk

V našem nadstavbovém řešení Notifikace nově podporujeme odesílání SMS zpráv přes providera Viamobile.sk (smsmarketing.sk). Více informací najdete na odkazu níže. Více informací o řešení Notifikace

12.6.2020 - Novinka – Nástroj na Import Zásob

Nově najdete na našem webu informace o nástroji na Import Zásob do ES POHODA. Import může probíhat na základě XLS, XLSX, CSV nebo XML souboru Více informací najdete na odkazu níže. Více informací o Nástroji […]


zobrazit starší aktuality rss