Home > Nadstavbová řešení > ISCP Report TREXIMA (SK)

ISCP Report TREXIMA (SK)

Pokud patříte mezi společnosti, které mají povinnost statistického vykazování TREXIMA v rámci zabezpečování sběru a zpracování údajů pro MPSVaR SR a zpracováváte výkazy s požadovanými ukazateli ručně, máme pro Vás řešení!

Vyvinuli jsme pro Vás nadstavbové řešení ISCP Report TREXIMA pro ES POHODA, které zabezpečuje generování čtvrtletních výkazů o ceně práce ISCP (MPSVaR SR) v XML tvaru. Tento tvar umožňuje elektronické podání.

Trexima - Personalistika 1Trexima - Personalistika 2

 

Sledované ukazatele výkazu o ceně práce, kromě mzdových údajů za jednotlivé měsíce, zohledňují i platné číselníky ISCP:

  • Klasifikace zaměstnání
  • Číselník klasifikací odvětví ekonomických činností
  • Kódy druhu vlastnictví
  • Právní forma organizace
  • Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnance
  • Kódy okresů podle číselníku okresů SR
  • Typ kolektivní smlouvy
  • Typ pracovního závazku
  • Kódy vzniku a zániku pracovního místa

 

Sledované ukazatele nejsou v ES POHODA standardně uvedeny ani v agendě Personalistika ani v agendě Pracovní poměry. Na jejich definici jsou zapotřebí volitelné parametry, kterými disponuje pouze ES POHODA řady E1. Aplikace ISCP Report TREXIMA zabezpečuje komfortní import právě výše zmiňovaných volitelných parametrů do agend Personalistika a Pracovní poměry.

Jakým způsobem řešení funguje?

Před importem volitelných parametrů je zapotřebí v aplikaci ISCP Report nastavit síťové cesty na server a databázi dle nastavení. Volitelné parametry na definici sledovaných ukazatelů jsou po importu v agendě Personalistika a Pracovní poměry, a to na pracovním poměru, které do výkazu vstupuje.

Trexima - GenerátorTrexima - Generátor 2Trexima - nastavení

 

Tyto parametry a ukazatele se definují v základním nastavení aplikace ISCP Report. Po definici těchto parametrů a sledovaných ukazatelů je možné vybrat období a generování XML výkazu TREXIMA.

Ceník aplikace

Modul Pořizovací cena Roční servis*

Licence modulu TREXIMA

500,-EUR

70,-EUR

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Pozn. Specifikace služby Servis najdete zde.

*Všechny ceny uvedeny v EUR a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.sk
www.pohodaplus.sk


Aktuality

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]

26.7.2018 - Nové funkce řešení Objednávky skladem!

Doplnění tiskové sestavy Chybějící položky. U objednávek, které prozatím není možné expedovat, tato tisková sestava zobrazí soupis chybějících položek, včetně počtu kusů. Na tom základě je ihned jasné, které zboží je zapotřebí zajistit, aby bylo [...]

25.5.2017 - Nová funkce v řešení Generátor FV i ZFV

NOVINKA!!! V případě, že potřebujete z nějakého důvodu generovat Vydané faktury (Vydané zálohové faktury) opakovaně (vyúčtování pronájmů, energíí…), je možné toho docílit zatržením pole „Trvalý doklad“ u Přijaté objednávky. Zatržítko potom způsobí, že se po vygenerování navázané Vydané [...]


zobrazit starší aktuality rss