Home > Import dodavatelů z .XLS

Import dodavatelů z .XLS

Nástroj na import dodavatelů slouží k zakládání, aktualizaci a promazávání záložky Dodavatelé na skladových kartách v agendě Zásoby na základě souboru ve formátu XLS. Zároveň umožňuje aktualizovat také pole pro automatické objednávání zásob na formuláři.

Co s nástrojem na import dokladů získáte?

  • Přiřazení dodavatelů skladovým kartám
  • Aktualizace údajů v záložce Dodavatelé
  • Hromadná správa výchozích dodavatelů
  • Snadnější orientaci v agendě Zásoby

Jak nástroj na import dodavatelů funguje?

Po spuštění nástroje uživatel v prvním kroku vybere účetní jednotku, nad kterou bude import dodavatelů probíhat. Po zvolení databáze je potřeba vybrat .XLS soubor pro import a konkrétního dodavatele. Celý import probíhá vždy pro konkrétního dodavatele. Vybraný XLS soubor je poté potřeba spárovat s kartami v systému Pohoda. Párování je možné nastavit například podle pole Kód nebo Čár. kód (EANu). Po výběru způsobu párování stačí zvolit odpovídající párovací sloupec v XLS souboru. Tím je jednoznačně určeno, podle kterého sloupce bude program dohledávat skladové karty na skladě.

Dále je potřeba zvolit, nad kterými sklady bude import probíhat. Kvůli párování karet je vždy potřeba zvolit hlavní referenční sklad, na kterém se budou skladové karty dohledávat. Pokud není karta na tomto skladě nalezena, pak nedojde k její aktualizaci a založení dodavatele ani na ostatních vybraných skladech. Pokud uživatel zatrhne některý z ostatních skladů, pak bude import dodavatelů probíhat také nad těmito sklady – za předpokladu, že karta se nachází na hlavním referenčním skladu.

Import dodavatelů - DodavateléImport dodavatelů - Main GUIImport dodavatelů - Excel

Funkce Přidat bude nástroj zakládat nové dodavatele na kartu, pokud dodavatel na kartě ještě neexistuje.

Funkce Aktualizovat slouží pouze k aktualizaci názvů, cen resp. ostatních importovaných údajů v závislosti na zvoleném dodavateli. V tomto případě však nedochází k zakládání nového dodavatele, pouze k aktualizaci údajů pro zvoleného dodavatele. Pokud tedy na kartě příslušný dodavatel založený není, pak bude položka z importu přeskočena.

Funkce Smazat umožnuje odstranění všech ostatních dodavatelů na každé dohledané kartě. V Kombinaci s volbou Přidat nebo Aktualizovat je tak možné docílit nastavení jediného dodavatele.

Fuknce Výchozí pak slouží k nastavení importovaného dodavatele jako výchozího, včetně propisu na formulář skladové karty, do polí pro automatické objednávání. Touto volbou je možné docílit také například pouze změny výchozího dodavatele, bez ovlivnění stávajících údajů.

Po určení souboru, způsobu párování a zvolení skladu uživatel načte celý .XLS soubor do rozhraní aplikace přes tlačítko Načíst data. Tím dojde k natažení všech položek ze souboru a k jejich dohledání na skladu. Pokud se položka na skladu nenachází, pak je v aplikaci vyznačena červeně a sloupec Stav je nastaven na hodnotu False (nespárováno). Zároveň jsou pro všechny položky nastaveny výchozí akce (Přidat, Aktualizovat, Smazat, Výchozí). Přímo z aplikace je možné vytvořit také zpětný výstup do Excelu, např. pro dohledávání a další zpracování nespárovaných zásob. Přes tlačítko Export Excel dojde k vytvoření .XLS souboru se všemi vyfiltrovanými kartami. Proto je před exportem vhodné nastavit filtr na nespárované karty přes sloupec Stav.

Import dodavatelů - Main GUI importImport dodavatelů - SloupceImport dodavatelů - Zásoby

Po načtení .XLS souboru a zvolení akcí, které se mohou pro jednotlivé zásoby lišit, zbývá nastavit pravidla pro přiřazení jednotlivých sloupců z .XLS souboru. Přes tlačítko Přiřadit sloupce dojde k zobrazení rozhraní, kde lze jednoduše spárovat sloupce z XLS souboru se sloupci v tabulce dodavatelů v Pohodě. Pouze přiřazené sloupce budou během importu použity. Pokud je některý sloupec nepřiřazen, pak je z importu zcela vynechán.

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena
Nástroj na import dodavatelů 9 000,-
Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(cca 2h práce zpoplatňované sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)
3 000,-

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Na řešení je poskytována záruka 6 měsíců od dokončení instalace. 

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

www.pohodaplus.cz


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss