Home > Externí řešení > Jazz Restaurant

Jazz Restaurant

Systém pro provoz restaurace

Program Jazz Restaurant obsahuje podporu činností potřebných při běžném provozu restaurace. Software je vhodný pro restaurace, kavárny, vinárny, pizzerie, bary, kluby atd.

Může mít přímou návaznost na ekonomický systém POHODA. Produkt pokrývá většinu činností vztahujících se k provozu restaurace, které je možné softwarově řešit.

Nyní možnost připojení mobilních číšnických terminálů ORDERMAN, které zvýší efektivitu a rychlost obsluhy zejména v případě rozlehlého restauračního provozu.

Příjem surovin a zboží

Prvním krokem před vlastním prodejem bývá naskladnění surovin a zboží. Skladové hospodářství však v případě potřeby umožní tzv. výdej do mínusu, kdy jsou zásoby vydávány, aniž by byly přijaté na skladě.

Příjem může provozní udělat kdykoli, kdy bude mít čas a všechny dokumenty pohromadě. Program následně vše přepočítá tak, aby ocenění skladu odpovídalo skutečnosti a zásadám vedení skladové evidence.

Při objednávání surovin a zboží může provoznímu ušetřit spoustu práce funkce automatických objednávek, která dle stanoveného minimálního a maximálního množství zásob na skladě vytvoří objednávky na příslušné dodavatele automaticky.

 

Definice receptur

V případě, že provozní potřebuje sledovat odpis surovin dle stanovených normovaných receptur, musí nejprve nadefinovat receptury jednotlivých pokrmů. Nejprve vytvoří skladovou kartu typu výrobek a následně definuje z jakých položek (surovin) se finální výrobek skládá.

Výrobek může složit nejenom ze surovin, ale i z jiných výrobků – např. pokud má příprava pokrmů více fází, v nichž jsou vytvořeny nejdříve polotovary a teprve následně finální výrobek.

 

Objednávka jídel a nápojů

Vytvoření objednávky jídel a nápojů dle požadavků zákazníků je velmi jednoduché a rychlé. Číšník nebo servírka mohou objednávku zadat prostřednictvím klávesnice tak, že zadávají číselné kódy jednotlivých jídel a nápojů, nebo prostřednictvím dotykového displeje či myši, kdy mohou použít tlačítka pro rychlou volbu nebo virtuální klávesnici na obrazovce. Zobrazit si rovněž mohou celý jídelní lístek a příslušné položky jednoduše vyhledat.

Jakmile je objednávka zadána, je možné vytisknout objednávku jídel, které je třeba připravit, kuchaři přímo do kuchyně na kuchyňskou tiskárnu.

Program podporuje tisk i na barovou tiskárnu, aby měl rovněž výčepní přehled, co má připravit, případně i na druhou kuchyňskou tiskárnu, pokud má restaurace dvě kuchyně (např. klasickou a pizzerii). Kuchyňská tiskárna může mít speciální úpravu, aby byla odolná proti vlhku a mastnotě.

 

Uzavření a rozdělení účtu

Uzavření účtu a vytištění stvrzenky je záležitost okamžiku a obsluhující personál se nezdržuje zbytečným papírováním či prací s počítačem a může se plně věnovat hostům.

Program podporuje i rozdělení účtu mezi více samostatně platících hostů nebo převod vybraných položek účtu na jiný stůl.

Má-li vrchní příslušné oprávnění, může v případě potřeby zvolit jinou formu úhrady než hotovostní, vyúčtovat položky za speciální cenu (např. pro stálé klienty či VIP zákazníky), vytisknout stvrzenku v cizím jazyce nebo přijmout úhradu v cizí měně.

Pokud je to nutné, může rovněž vyplnit údaje o zákazníkovi

 

Otevřené zákaznické účty

Útratu může host hradit pomocí zákaznické karty na svůj otevřený zákaznický účet. Účet může být kreditní, kdy zákazník vloží na otevřený účet peníze, které následně utrácí. Účet může být i debetní, když útratu za dané období host vyrovnává zpětně. Nebo může být účet slevový, když host obdrží na svoji útratu slevu.

Ke každému otevřenému zákaznickému účtu může být přiřazeno neomezené množství zákaznických karet, které jsou hosty používány při placení. Z otevřeného zákaznického účtu nelze hradit útratu bez použití zákaznické karty, aby byla maximálně omezena možnost zneužití ze strany personálu.

 

Rezervace stolů a ostatních zařízení

Program obsahuje agendu pro uchování informací o rezervovaných stolech a ostatních zařízení, které si uživatel může sám nadefinovat.

Mezi takovéto zařízení mohou patřit například salónky nebo sportovní zařízení (tělocvičny, tenisové nebo squashové kurty, bowlingové dráhy, sauna atd.).

Veškeré údaje týkající se těchto rezervací lze zobrazit ve formě kalendáře, který je pro personál velmi přehledný. Založení nové rezervace lze provést přímo myší v kalendáři. Aplikace samozřejmě hlídá případnou kolizi mezi jednotlivými rezervacemi.

 

Výroba a odpis surovin

Program podporuje dvoufázovou výrobu a automatický odpis surovin dle definované receptury. Dvoufázová výroba znamená, že nejprve jsou ze suroviny vyrobeny polotovary a následně jsou z dalších surovin a polotovarů vyrobeny finální výrobky.

Skladový systém spotřebu surovin a polotovarů přehledně eviduje stejně jako prodej finálních výrobků – jídel.

 

Předávací inventura

Tato agenda (někdy nazývaná „Zrcadlo“ nebo „Hárek„) je určena pro inventarizaci vybrané části skladu. Provádí se v případě, že se v restauračním provozu mění směna.

Zde obsluha doplňuje skutečné stavy zásob a v případě, že jsou zjištěny rozdíly, vytvoří se skladové doklady, které tento rozdíl vyrovnají. Výsledek předávací inventury se pak obvykle ovlivňuje tržby dané směny.

 

Inventarizace skladu

V rámci skladového hospodářství lze zpracovat inventuru skladových zásob za libovolný sklad k určitému datu. Prostřednictvím programu je možné vytisknout všechny potřebné podklady a následně zúčtovat zjištěné inventurní rozdíly.

 

Tiskové sestavy a manažerské výstupy

Program Jazz Restaurant a skladový systém poskytují řadu tiskových výstupů, které použijete například pro analýzu prodejů, obrátkovost zásob nebo pro sestavení inventury při předávání „hárku“.

Sestavy je možné využít například i pro tisk jídelního lístku nebo různých manažerských statistik.

Vedoucí restaurace má k dispozici i upravitelnou mapu stolů, na které okamžitě vidí, u jakých stolů je v daném okamžiku otevřen účet, a může si uvedený stav snadno porovnat se skutečností.

 

Zabezpečení programu

Možnost personálu manipulovat s jednotlivými údaji je snížena vyžadováním přihlašování se do systému ručně či prostřednictvím čipů nebo karet.

Systém rovněž umožňuje automatické odhlášení po stanovené době nečinnosti. Všechny nestandardní operace obsluhujícího personálu, mezi které patří mazání položek či stornování účtů, jsou automaticky zaznamenávány a vedení restaurace má tak účinný nástroj na odhalování případné nepoctivosti.

Uživatelé systému mohou využívat jednotlivé funkce systému, pokud jsou jim přidělena příslušná oprávnění.

 

Spolupráce s účetním systémem

Produkt Jazz Restaurant pracuje přímo s databází ekonomického systému POHODA ve variantách Jazz, Standard, Premium a Komplet, čímž je zabezpečeno vedení řádné skladové evidence a případně i přímé zpracování účetnictví a účetních dokladů.

Pro vlastní práci se systémem Jazz Restaurant nemusí být ekonomický systém POHODA spuštěný, ale musí být na daném počítači legálně nainstalován.

Obsluhující personál (číšníci, servírky, vrchní) tak s ekonomickým systémem vůbec nepřijdou do styku a pro vlastní práci používají ergonomicky propracované prostředí systému Jazz Restaurant, které je optimalizováno pro maximální jednoduchost a rychlost práce.

Nejčastěji používanou variantou systému POHODA je varianta Jazz. Ekonomický systém POHODA Jazz komplexně řeší skladové hospodářství pro neomezený počet skladů a jejich členění od definice skladových karet a receptur, přes příjem skladových zásob, výrobu jídel až po inventuru, její zaúčtování a případný ruční výdej skladových zásob.

Obsahuje mimo jiné agendy zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, inventura, vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě, pokladna, banka včetně homebankingu, nabídky, poptávky, vydané a přijaté objednávky, adresář obchodních partnerů, podporu cizích měn a pokladního hardwaru.


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss