Home > Notifikace (SMS, Mail)

Notifikace (SMS, Mail)

Pomocí modulu Notifikace lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA o možnost odesílání e-mailů nebo SMS zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě.

V systému jsou definovány šablony, pomocí nichž jsou notifikace odesílány. Na tyto šablony je založena nová uživatelská agenda Notifikace, kde je možné šablony spravovat. S využitím proměnných může do konečné zprávy uživatel kromě statického textu vkládat i údaje z odesílaného dokladu. Pro každou agendu je definován seznam šablon. Modul také udržuje historii odeslaných notifikací.

Co s uživatelskou agendou Notifikace získáte?

 • Zákazník bude prostřednictvím notifikací ihned informován o aktuálním stavu zakázky
 • Zrychlení vyřízení sdělení pomocí předdefinovaných šablon
 • Hromadné zasílání reklamních zpráv vybraným zákazníkům
 • Historie odeslaných notifikací ve vlastní agendě
 • Napojení na několik SMS providerůSmartsms.sk, NeoGate.cz,, Viamobile.sk (smsmarketing.sk), Telfa.cz

Šablony

Doprogramována vlastní uživatelská agenda Notifikace, pomocí které lze definovat jednotlivé šablony pro odesílání zpráv. Text šablony může být statický, ale lze využít i proměnných (číslo dokladu, částka, variabilní symbol atd.), navíc také volitelný parametr (číslo na obchodníka vyřizujícího zakázku atd.).

Každá šablona může být odeslána pod vlastním telefonním číslem nebo e-mailem. Jako položky šablon se historicky archivují všechny notifikace, které byly kdy dle dané šablony odeslány, včetně informací o čase, uživateli, dokladu atd.

Agenda Notifikace

Informace na dokladu

Implementace v agendách systému POHODA

Systém odesílání notifikací lze aktivovat v kterékoliv agendě umožňující rozšíření pomocí volitelných parametrů. Pro každou konkrétní agendu je pak definován vlastní seznam šablon, jež lze v agendě použít (např. pro faktury se odesílají jiné notifikace než pro reklamace či objednávky).

Na vytvořeném dokladu může uživatel zvolit šablonu a při uložení spustí proces odesílání zprávy. Dle šablony je poté vygenerován text konkrétní zprávy a koncept uložen jak k dokladu, tak do historie použití šablony.

 • Telefonní číslo – jako telefonní číslo zákazníka je ve výchozím nastavení použito číslo mobilního telefonu uvedené v adresáři. Je ale možné použít i číslo zadané přímo na vybraném dokladu.
 • E-mail – jako e-mail zákazníka je ve výchozím nastavení použit e-mailový kontakt uvedený v adresáři. Je však možné použít i e-mail zadaný přímo na vybraném dokladu.
 • Informace o odeslání – u zprávy zpracované systémem a odeslané ke zpracování se objeví datum a čas odeslání. V případě neúspěšného odeslání nebo třeba chybějícího telefonního čísla se místo textu zprávy v dokladu zobrazí informace o konkrétním problému.
 • SMS brány – SMS zprávy jsou odesílány přes SMS brány několika providerů – SmartSMS.sk, NeoGate.cz – v případě potřeby je samozřejmě možné využít jiné brány.

Příklad použití

 1. Zákazník eshopu chce být informován o stavu své zakázky na mobil nebo e-mailem a uvedl spolu s objednávkou telefonní číslo mobilního telefonu nebo svůj e-mail.
 2. Zaměstnanci společnosti přijatou objednávku zpracují a zákazníkovi jednoduše přímo z dokladu zašlou SMS zprávu popř. e-mail o tom, že jejich objednávka číslo XY v hodnotě XX byla právě zpracována a během dalšího dne tedy mohou počítat s doručením na požadovanou adresu. Text šablony je uživatelsky libovolný a lze mít šablon několik. Přičemž typ šablony se volí před uložením dokladu.
 3. Ve chvíli uložení dokladu dojde k automatickému odeslání SMS zprávy i e-mailu.

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena Roční servis*
Licence řešení Notifikace (SMS + Mail) 12 000,- 2 400,-
Vzdálená základní instalace řešení do 1 účetní jednotky v max. rozsahu 2h, individuální práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb) 2 000,- 0,-

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Specifikace služby Servis najdete zde.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss