Home > Nadstavbová řešení > Výrobní procesy

Výrobní procesy

Uživatelská agenda Výrobní procesy postihuje proces výroby nábytku od její objednávky, přes provedení výroby zaměstnanci, až po vydání zboží a konečnou fakturaci, včetně možnosti tisku plánované/uskutečněné výroby po dnech a výkazů práce zaměstnanců. Na základě provedených činností ve výrobě jsou zaměstnanci hodnoceni při vyplácení prémií.

Dále má agenda maximálně zjednodušit přidělování práce zaměstnancům dle potřeby výroby a stavu zakázek tak, aby bylo možné hlídat a dodržovat dodací termíny. Tato uživatelská agenda využívá další agendy a procesy systému POHODA, na které je napojena.

Jednotlivé záznamy v agendě Výrobní procesy jsou generovány na základě přijatých objednávek od zákazníků. Odpovídají výrobkům vyráběným ve výrobě firmy (skladovým kartám typu Výrobek), tzn. jeden záznam je výroba jednoho typu výrobku (může být i více množství) pro jednoho zákazníka.

V položkách těchto záznamů je sledován stav výroby (tedy hlavně činnost, přiřazený zaměstnanec a čas). Jakmile je výrobní proces ukončen je možné k němu vytvořit (automaticky vygenerovat) výrobní list do agendy Výroba, přičemž dojde k odpisu surovin a naskladnění výrobku.

Agenda Přijaté objednávky

Doprogramovány vlastní uživatelské parametry používané u jednotlivých položek v agendě Výrobní procesy (externí dodavatel, priorita výroby výrobku, aktuální stav výrobku, datum a čas posledního úkonu ve výrobě, počet vyrobených kusů a číslo výrobního procesu).

Volitelné parametry externí dodavatel a priorita výroby je možné přiřazovat jednotlivým položkám v objednávce.

Po zatržení zatržítka Zadat do výroby a uložení dokladu dojde k automatickému vygenerování záznamů do agendy Výrobní procesy. Později jsou volitelné parametry u položek v objednávce automaticky aktualizovány na základě stavu výrobku z agendy Výrobní procesy, nebo doplněny ručně (dodané množství, je-li u položky externí dodavatel). Jakmile jsou vyrobeny a dodány všechny výrobky v objednávce, přepne se automaticky objednávka do stavu Vyrobeno.

 

 

Uživatelská agenda Výrobní procesy

Uživatelská agenda Výrobní procesy je plně sofistikovaná agenda, sloužící k plánování a sledování procesů výroby spolu s možností ovládání probíhajících činností na výrobku a přiřazováním zaměstnanců k těmto činnostem.

  • Výrobní procesy – plánování – Záznamy do agendy Výrobní procesy jsou automaticky generovány na základě přijatých objednávek, ale je u nich potřeba zadat datum plánované výroby a přepnout je do stavu Uvolnit k výrobě. Pokud bylo u položky v objednávce zatrženo „externí dodavatel“ pak se výrobní proces negeneruje.

  • Výrobní procesy – výroba – Do procesu výroby vstupují výrobky, které jsou ve stavu přepnutém tlačítkem Uvolnit k výrobě. Zaměstnanci si zvolí výrobek a činnost, kterou mají provádět – identifikují své jméno čárovým kódem a provedou spuštění procesu výroby – činnosti (Střih, Šití, Lepení, Čalounění, Montáž, Kontrola, Balení). U výrobku je možné evidovat více činností současně a zároveň může být k jedné činnosti přiřazeno více zaměstnanců.

  • Výrobní procesy – ukončení výroby – při ukončení činnosti je pak potřeba stisknout tlačítko Ukončit činnost zvolit množství vyrobených výrobků. Postupně jak výrobek prochází jednotlivými činnostmi ve výrobě, jsou aktualizovány informace na položce objednávky. Zároveň je uveden datum a čas poslední provedené změny a to vždy při započetí nové činnosti. Jakmile je výrobní proces ukončen, je možno stiskem tlačítka Do výroby provést vygenerování výrobního listu v agendě Výroba.

     

Agenda Výroba

Z výrobního procesu je možné stiskem tlačítka Do výroby vygenerovat výrobní list na danou položku. Tento proces může být na požádání i zautomatizován po ukončení výrobního procesu.

Výroba klasicky provede operace vyskladnění surovin a naskladnění výrobku, s tím, že je možné její položky v agendě výroba dále modifikovat (například v případě nahrazení jedné suroviny za druhou).

Ve výrobě bude uveden odkaz na výrobní proces, číslo objednávky a zákazník, pro nějž je výroba realizována. Dále pak zatržítko zkontrolováno, které bude označovat nezkontrolované výrobní listy.

Po kontrole bude uživatel toto zatržítko ručně měnit do stavu zkontrolováno. Do výrobního procesu se bude vyplňovat číslo výrobního listu z výroby (po vygenerovaní výroby).

 

Agenda Vydané faktury

Do této agendy je možné natáhnout Objednávku, jejíž položky prošly procesem výroby a tuto vyfakturovat zákazníkovi.

 

Specialitky

K identifikaci zaměstnance je možné použít čtečku magnetických karet.

 

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena Roční servis

Výroba (projekty na míru zákazníka)

od 30 000,-

dohodou

dohodou

Implementace je součástí projektu
Návrhy ceny projektu se odvíjí od sazby „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)

součástí projektu

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Specifikace služby Servis najdete zde.

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss