Home > Splátkové kalendáře

Splátkové kalendáře

Agenda Splátkové kalendáře je nástroj usnadňující evidenci a vyřizování zákaznických splátek. Jednotlivé splátky jsou evidovány formou položek záznamu, do kterých se automaticky nebo ručně načítají likvidace dokladu navázaných na tento záznam.

Co s uživatelskou agendou Splátkové kalendáře získáte?

  • Usnadnění evidence splátek
  • Jednodušší práce s údaji o splátkách
  • Evidence likvidací splátek
  • Přehlednější správa financí

 

Popis řešení

Uživatelská agenda Splátkové kalendáře využívá záznamů faktur vydaných nebo přijatých, jelikož se v ní nové záznamy načítají právě z agendy faktur. Jedná se o kopie standardních údajů přímo do agendy Splátkové kalendáře s možností prokliknout se zpět na fakturuV položkách jsou uvedeny jednotlivé splátky dle kalendáře, které si uživatel může ručně nastavovat. Je možné je například i hromadně generovat (splátky mohou být nestejné, nebo jsou po týdnech – ve formátu týden/rok). Před uložením záznamu probíhá kontrola součtu splátek oproti celkově fakturované částce. V případě rozdílu Vás agenda upozorní.

Do splátek (položek) se automaticky načítají likvidace dané faktury. Ty se načítají vždy postupně od první do poslední splátky. Splátka nemusí být uhrazena celá. Pak každá další likvidace prvně hradí předchozí neuhrazenou splátku. Likvidace tedy může být rozdělena na úhradu více splátek, stejně tak splátka může být hrazena více likvidacemi. U splátky (položky) je evidováno, které likvidace ji hradí společně s částkou, která jde z dané likvidace na tuto splátku. 

Likvidace se do agendy načítají automaticky jednou/vícekrát denně, popřípadě na pokyn přímo u dané faktury nebo hromadně pro všechny faktury. U každé splátky bude uvedeno kalendářní číslo týdne, částka, zbývající částka a likvidovaná částka. Položky dokladu (jednotlivé splátky pro všechny doklady) je možné exportovat do Excelu, kde je možné filtrovat splátky dle týdnů. Při uložení faktury se přepočte údaj o týdnu dle data vystavení faktury uvedeno ve formátu: týden/rok. 

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena Roční servis*

Splátkové kalendáře

35 000,- 

Vzdálená instalace do 1 účetní jednotky
(instalace v max. rozsahu 2 člověkodnů = 16h, práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb)

21 600,- 

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

*Všechny ceny uvedeny v Kč a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

*Pozn. Na řešení je poskytována záruka 6 měsíců od dokončení instalace.  

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz

 

www.pohodaplus.cz


Aktuality

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]

26.7.2018 - Nové funkce řešení Objednávky skladem!

Doplnění tiskové sestavy Chybějící položky. U objednávek, které prozatím není možné expedovat, tato tisková sestava zobrazí soupis chybějících položek, včetně počtu kusů. Na tom základě je ihned jasné, které zboží je zapotřebí zajistit, aby bylo [...]

25.5.2017 - Nová funkce v řešení Generátor FV i ZFV

NOVINKA!!! V případě, že potřebujete z nějakého důvodu generovat Vydané faktury (Vydané zálohové faktury) opakovaně (vyúčtování pronájmů, energíí…), je možné toho docílit zatržením pole „Trvalý doklad“ u Přijaté objednávky. Zatržítko potom způsobí, že se po vygenerování navázané Vydané [...]


zobrazit starší aktuality rss