Home > PlusMobile – Další aktuality

PlusMobile – Další aktuality

 

Rok 2016

 • V Obecném nastavení v Pohodě E1 lze zadat Volitelný parametr (typ Číslo) položek dokladu a do něho se zapíše množství. Má význam v případě, že je v Pohodě zakázán výdej do záporu a naimportuje se doklad s 0, takto lze zjistit původní množství.
 • Možnost připojení mobilní A4 tiskárny s jazykem HP PCL a připojitelností přes Bluetooth.
 • Po dokončení kontroly dokladu či vytvoření dokladu lze spustit externí aplikaci s parametry odkazujícími se na právě vytvořený/zkontrolovaný doklad. 
 • Zobrazení souhrnů dokladů v režimu offline – podle druhu dokladů či podle formy úhrady (Hlavní menu / Historie / Souhrny).
 • Je možné v historii zobrazit položky dokladu i po uložení do fronty či odeslání do Pohody.
 • Lze odděleně definovat, které sklady se nabízí online, které offline a kde synchronizovat jen seznam skladů kvůli převodkám a kde i jednotlivé karty ze skladu.
 • V offline režimu se synchronizují a zobrazují zprávy adresáře.
 • Po dokončení kontroly dokladu či vytvoření dokladu lze spustit externí aplikaci (např. naši Dopravu) s parametry odkazujícími se na právě vytvořený/zkontrolovaný doklad.
 • Pokud se načte kód EAN13 nebo EAN8, nevyhodnocuje se jako GS1-128, i když syntakticky odpovídá
 • Roznos zboží do umístění a potvrzování – zamezení vložení do jiné, než existující pozice, pokud existuje
 • Možnost podrobného nastavení, co se přenáší do čísla objednávky, variabilního a párového symbolu při vykrývání přijaté objednávky do FA
 • Možnost skladové kontroly více dokladů současně. Položky se uplatňují v pořadí načtení dokladů.
 • Možnost vytváření Příjmových pokladních dokladů výběrem z neuhrazených faktur -online i offline, pouze však v domácí měně (omezení XML Pohody).
 • Zvolený vyhledávací klíč při vyhledávání v Adresáři a Zásobách (např. Kód, Název,…) si aplikace pamatuje a příště předvybere.
 • Možnost zobrazení popisu zásoby ve vyhledávacím seznamu.
 • Lze nastavit filtr pro synchronizaci adresáře do offline režimu.
 • Možnost nastavení zaokrouhlení dokladů pro offline.
 • Pozor, změna způsobu synchronizace offline! Po aktualizaci z verze 4.3.8 a starší je potřeba provést kompletní synchronizaci dat! Pokud se nedaří provést offline sync, je třeba nainstalovat SQL SERVER COMPACT knihovny na server. Při aktualizaci z 4.5.8 a starších doporučujeme zkontrolovat nastavení a funkci mobilní tiskárny.
 • Podpora mobilního tisku i na BT tiskárny podporující ESC/POS (MP300, MTP-3)z Windows CE.
 • Pracuje se se všemi formami úhrad, nejen výchozími. Z tohoto důvodu je po aktualizaci pro práci offline potřeba provést kompletní synchronizaci!

 

Rok 2015

 • Lze nastavit, aby výchozí doklady v offline byly bez cen.
 • Rozšířená kontrola nahrazena Režimem přípravy – možnost ke každé položce dokladu zadat skutečně dodané množství, balení a osobu, zaznamená se do volitelných parametrů položek.
 • U vykrývání objednávky, která byla přenesena do zálohové faktury, se při vytvoření faktury uplatní záloha
 • Možnost evidence speciálních výrobních čísel (s expirací). Tj. v Pohodě se označí jako šarže (aby bylo možné evidovat expirace) a volitelným parametrem Ano/Ne označí, že se jinak má chovat jako výrobní číslo (kontrola duplicity, správný AI GS1-128 apod.)
 • Možnost ponechání poslední načtené položky při vykrývání na prvním místě seznamu
 • Možnost tisku dokladů při dokončení kontroly
 • Propojení na elektronický obchod BSshop – použití obrázků zásob
 • Lze přiřazovat čárové kódy (přiřazování ČK i plusScanner) i načtením složeného čárového kódu (GS1-128)
 • Podpora nákupních cen ze záložky Dodavatelé
 • Podpora složených zásob (komplety, soupravy)
 • Při kontrole lze zaznamenat i osobu, čas a číslo zahájení kontroly (statistika, informace o tom, kdo daný doklad „chystá“)
 • Hlídání hmotnosti balíku (dle hmotnosti zásob) při použití s agendou Balné listy
 • Zobrazení obrázků zásoby, stručného a podrobného popisu a poznámky v detailu zásoby (…). Nutno nastavit složku dokumentů účetní jednotky v Obecném nastavení!.
 • Při výdeji zásob se zvýrazní prodejní cena, když je pod VNC.
 • Možnost zakázání přenosu čísla objednávky do párovacího symbolu faktury/výdejky při vykrývání.
 • Řazení položek vykrývané objednávky/kontrolovaného dokladu dle vlastních kritérií.

 

Rok 2014

 • Možnost automatického přidělování výrobních čísel / šarží ze zadané číselné řady při tvorbě příjemky.
 • Zobrazení měny při vytváření dokladů.
 • Předbalování balíků – možnost vytváření „balíčků“ položek, které se poté dají načítat do dokladů již pouze načtením čísla balíku. Lze také načítat balíky do balíků v neomezené „hloubce“. Vhodné např. pro přípravu expedice velkých zásilek (vytvoří se „předbalíky“ a ty se následně snadno načtou do dokladu/kontroly), přípravu dárkových košů apod. Samozřejmě také pro informaci, co v kterém balíku/paletě je (např. kvůli ztrátě přepravcem).
 • Upozornění i při načtení chybného dokladu ke kontrole.
 • Doplněna funkce k Pohodě E1 pro pokročilou evidenci obsahu vytvářených balíků (Balní listy) přímo v terminálu při vytváření dokladu. Vhodné při vícebalíkových zásilkách např. pro určení škody při ztrátě balíku přepravní společností nebo jako průvodní dokument pro zákazníka.
 • Možnost vytváření Inventurních seznamů v online i offline režimu.
 • Možnost tisku grafického loga nebo např. naskenovaného razítka při mobilním tisku offline.
 • Možnost přihlašování do terminálu pomocí PINu, který lze např. vytisknout do čárového kódu na zaměstnaneckou kartičku a lze tak zjednodušit přihlašování zaměstnanců a zajistit tak přesnou kontrolu nad tím, kdo jakou operaci vykonal.
 • Pokročilý tisk vytvořených dokladů na standardní tiskárnu pomocí standardních tiskových sestav ES Pohoda.
 • Možnost definice různých tiskáren pro různé svázané sestavy, počty kopií, opakovaný tisk z mobilního terminálu a mnoho dalšího.

 

Rok 2013

 • Rozšířené funkce pro evidenci umístění zásoby ve skladu.
 • Výběr dodatečných informací jako Středisko, Činnost, Číselná řada, Bankovní účet přímo při vytváření dokladu.
 • Oprava – oprava „náhodné“ chyby přenosu knihoven a aktualizace aplikace do mobilního terminálu.
 • Úprava – možnost zobrazení názvu položky v seznamu při vykrývání objednávky a kontrole dokladu na 2 řádky.
 • Úprava – možnost zadání interní poznámky dokladu.
 • Úprava – možnost upozornění překročení objednaného množství.
 • Úprava – při načítání výrobních čísel do dokladu se poslední načtené zobrazuje nahoře.
 • Oprava – při vykrytí objednávky se aktualizuje datum uložení záznamu.
 • Úprava – omezení délky pole pro text dokladu na délku povolenou Pohodou (48 znaků).
 • Nová funkce – možnost vykrývání objednávek v jiné (domácí i cizí) měně, než byla vytvořena.
 • Nová funkce – možnost zadání kurzu cizí měny.
 • Nová funkce – možnost vkládání položek do dokladu s 0% sazbou DPH (export).
 • Oprava – vkládání nevykrytých položek při záporné toleranci.
 • Oprava – chyba importu dokladu při aktualizaci z výrazně starší verze.
 • Oprava – chyba při importu dodací adresy s vyplněným polem „země“.
 • Nová funkce – práce s rezervacemi, respektuje rezervované zboží pro vykrývanou / ostatní objednávky, nedovolí vydat větší než disponibilní množství při zakázaném výdeji do záporu.
 • Nová funkce – ve stavu zásob se zobrazuje disponibilní množství dle povahy dokladu a po kliknutí na Stav zásoby se zobrazí „postup výpočtu“ disponibilního množství (tj. stav, rezervace, položky na vytvářeném dokladu).
 • Nová funkce – lze změnit text tisknutého dokladu u Výdejky na Dodací list.
 • Nová funkce – lze vybírat z dodacích adres, pokud jich je u položky adresáře uvedeno více.

Aktuality

12.6.2020 - Novinka – Nástroj na Import Zásob

Nově najdete na našem webu informace o nástroji na Import Zásob do ES POHODA. Import může probíhat na základě XLS, XLSX, CSV nebo XML souboru Více informací najdete na odkazu níže. Více informací o Nástroji […]

4.6.2020 - Novinka – Nástroj na uložení uživatelského filtru

Nově pro Vás máme k dispozici nástroj na uložení uživatelského filtru v ES POHODA. Nástroj je vhodný např. pro filtrování čísel dokladů, čísel objednávek ve fakturách, kódů zásob, EANů zásob aj.   Více informací najdete […]

29.5.2020 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Za poslední dobu byla do řešení Doprava přidána podpora hned několika převážně zahraničních přeprav. Jedná se o: DEPO.SK, Expressone HU a SDS -Slovenský doručovací systém. Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na obrázku níže nebo na […]


zobrazit starší aktuality rss