Home > PlusMobile – Další aktuality

PlusMobile – Další aktuality

 

Rok 2016

 • V Obecném nastavení v Pohodě E1 lze zadat Volitelný parametr (typ Číslo) položek dokladu a do něho se zapíše množství. Má význam v případě, že je v Pohodě zakázán výdej do záporu a naimportuje se doklad s 0, takto lze zjistit původní množství.
 • Možnost připojení mobilní A4 tiskárny s jazykem HP PCL a připojitelností přes Bluetooth.
 • Po dokončení kontroly dokladu či vytvoření dokladu lze spustit externí aplikaci s parametry odkazujícími se na právě vytvořený/zkontrolovaný doklad. 
 • Zobrazení souhrnů dokladů v režimu offline – podle druhu dokladů či podle formy úhrady (Hlavní menu / Historie / Souhrny).
 • Je možné v historii zobrazit položky dokladu i po uložení do fronty či odeslání do Pohody.
 • Lze odděleně definovat, které sklady se nabízí online, které offline a kde synchronizovat jen seznam skladů kvůli převodkám a kde i jednotlivé karty ze skladu.
 • V offline režimu se synchronizují a zobrazují zprávy adresáře.
 • Po dokončení kontroly dokladu či vytvoření dokladu lze spustit externí aplikaci (např. naši Dopravu) s parametry odkazujícími se na právě vytvořený/zkontrolovaný doklad.
 • Pokud se načte kód EAN13 nebo EAN8, nevyhodnocuje se jako GS1-128, i když syntakticky odpovídá
 • Roznos zboží do umístění a potvrzování – zamezení vložení do jiné, než existující pozice, pokud existuje
 • Možnost podrobného nastavení, co se přenáší do čísla objednávky, variabilního a párového symbolu při vykrývání přijaté objednávky do FA
 • Možnost skladové kontroly více dokladů současně. Položky se uplatňují v pořadí načtení dokladů.
 • Možnost vytváření Příjmových pokladních dokladů výběrem z neuhrazených faktur -online i offline, pouze však v domácí měně (omezení XML Pohody).
 • Zvolený vyhledávací klíč při vyhledávání v Adresáři a Zásobách (např. Kód, Název,…) si aplikace pamatuje a příště předvybere.
 • Možnost zobrazení popisu zásoby ve vyhledávacím seznamu.
 • Lze nastavit filtr pro synchronizaci adresáře do offline režimu.
 • Možnost nastavení zaokrouhlení dokladů pro offline.
 • Pozor, změna způsobu synchronizace offline! Po aktualizaci z verze 4.3.8 a starší je potřeba provést kompletní synchronizaci dat! Pokud se nedaří provést offline sync, je třeba nainstalovat SQL SERVER COMPACT knihovny na server. Při aktualizaci z 4.5.8 a starších doporučujeme zkontrolovat nastavení a funkci mobilní tiskárny.
 • Podpora mobilního tisku i na BT tiskárny podporující ESC/POS (MP300, MTP-3)z Windows CE.
 • Pracuje se se všemi formami úhrad, nejen výchozími. Z tohoto důvodu je po aktualizaci pro práci offline potřeba provést kompletní synchronizaci!

 

Rok 2015

 • Lze nastavit, aby výchozí doklady v offline byly bez cen.
 • Rozšířená kontrola nahrazena Režimem přípravy – možnost ke každé položce dokladu zadat skutečně dodané množství, balení a osobu, zaznamená se do volitelných parametrů položek.
 • U vykrývání objednávky, která byla přenesena do zálohové faktury, se při vytvoření faktury uplatní záloha
 • Možnost evidence speciálních výrobních čísel (s expirací). Tj. v Pohodě se označí jako šarže (aby bylo možné evidovat expirace) a volitelným parametrem Ano/Ne označí, že se jinak má chovat jako výrobní číslo (kontrola duplicity, správný AI GS1-128 apod.)
 • Možnost ponechání poslední načtené položky při vykrývání na prvním místě seznamu
 • Možnost tisku dokladů při dokončení kontroly
 • Propojení na elektronický obchod BSshop – použití obrázků zásob
 • Lze přiřazovat čárové kódy (přiřazování ČK i plusScanner) i načtením složeného čárového kódu (GS1-128)
 • Podpora nákupních cen ze záložky Dodavatelé
 • Podpora složených zásob (komplety, soupravy)
 • Při kontrole lze zaznamenat i osobu, čas a číslo zahájení kontroly (statistika, informace o tom, kdo daný doklad „chystá“)
 • Hlídání hmotnosti balíku (dle hmotnosti zásob) při použití s agendou Balné listy
 • Zobrazení obrázků zásoby, stručného a podrobného popisu a poznámky v detailu zásoby (…). Nutno nastavit složku dokumentů účetní jednotky v Obecném nastavení!.
 • Při výdeji zásob se zvýrazní prodejní cena, když je pod VNC.
 • Možnost zakázání přenosu čísla objednávky do párovacího symbolu faktury/výdejky při vykrývání.
 • Řazení položek vykrývané objednávky/kontrolovaného dokladu dle vlastních kritérií.

 

Rok 2014

 • Možnost automatického přidělování výrobních čísel / šarží ze zadané číselné řady při tvorbě příjemky.
 • Zobrazení měny při vytváření dokladů.
 • Předbalování balíků – možnost vytváření „balíčků“ položek, které se poté dají načítat do dokladů již pouze načtením čísla balíku. Lze také načítat balíky do balíků v neomezené „hloubce“. Vhodné např. pro přípravu expedice velkých zásilek (vytvoří se „předbalíky“ a ty se následně snadno načtou do dokladu/kontroly), přípravu dárkových košů apod. Samozřejmě také pro informaci, co v kterém balíku/paletě je (např. kvůli ztrátě přepravcem).
 • Upozornění i při načtení chybného dokladu ke kontrole.
 • Doplněna funkce k Pohodě E1 pro pokročilou evidenci obsahu vytvářených balíků (Balní listy) přímo v terminálu při vytváření dokladu. Vhodné při vícebalíkových zásilkách např. pro určení škody při ztrátě balíku přepravní společností nebo jako průvodní dokument pro zákazníka.
 • Možnost vytváření Inventurních seznamů v online i offline režimu.
 • Možnost tisku grafického loga nebo např. naskenovaného razítka při mobilním tisku offline.
 • Možnost přihlašování do terminálu pomocí PINu, který lze např. vytisknout do čárového kódu na zaměstnaneckou kartičku a lze tak zjednodušit přihlašování zaměstnanců a zajistit tak přesnou kontrolu nad tím, kdo jakou operaci vykonal.
 • Pokročilý tisk vytvořených dokladů na standardní tiskárnu pomocí standardních tiskových sestav ES Pohoda.
 • Možnost definice různých tiskáren pro různé svázané sestavy, počty kopií, opakovaný tisk z mobilního terminálu a mnoho dalšího.

 

Rok 2013

 • Rozšířené funkce pro evidenci umístění zásoby ve skladu.
 • Výběr dodatečných informací jako Středisko, Činnost, Číselná řada, Bankovní účet přímo při vytváření dokladu.
 • Oprava – oprava „náhodné“ chyby přenosu knihoven a aktualizace aplikace do mobilního terminálu.
 • Úprava – možnost zobrazení názvu položky v seznamu při vykrývání objednávky a kontrole dokladu na 2 řádky.
 • Úprava – možnost zadání interní poznámky dokladu.
 • Úprava – možnost upozornění překročení objednaného množství.
 • Úprava – při načítání výrobních čísel do dokladu se poslední načtené zobrazuje nahoře.
 • Oprava – při vykrytí objednávky se aktualizuje datum uložení záznamu.
 • Úprava – omezení délky pole pro text dokladu na délku povolenou Pohodou (48 znaků).
 • Nová funkce – možnost vykrývání objednávek v jiné (domácí i cizí) měně, než byla vytvořena.
 • Nová funkce – možnost zadání kurzu cizí měny.
 • Nová funkce – možnost vkládání položek do dokladu s 0% sazbou DPH (export).
 • Oprava – vkládání nevykrytých položek při záporné toleranci.
 • Oprava – chyba importu dokladu při aktualizaci z výrazně starší verze.
 • Oprava – chyba při importu dodací adresy s vyplněným polem „země“.
 • Nová funkce – práce s rezervacemi, respektuje rezervované zboží pro vykrývanou / ostatní objednávky, nedovolí vydat větší než disponibilní množství při zakázaném výdeji do záporu.
 • Nová funkce – ve stavu zásob se zobrazuje disponibilní množství dle povahy dokladu a po kliknutí na Stav zásoby se zobrazí „postup výpočtu“ disponibilního množství (tj. stav, rezervace, položky na vytvářeném dokladu).
 • Nová funkce – lze změnit text tisknutého dokladu u Výdejky na Dodací list.
 • Nová funkce – lze vybírat z dodacích adres, pokud jich je u položky adresáře uvedeno více.

Aktuality

20.11.2018 - Externí nástroj na odeslání příkazů k úhradě v cizí měně z ES POHODA do FIO banky!

Vyvinuli jsme tento nový externí nástroj pro zákazníky, kteří využívají služeb FIO banky a potřebují odesílat z ES POHODA příkazy k úhradě v cizí měně, což sama Pohoda aktuálně neumožňuje. Pro jeho použití stačí nástroj pouze pustit nad [...]

23.8.2018 - Novinka v řešení Doprava – Česká pošta API!

Pro ty z Vás, kteří dnes již využívají, nebo by chtěli využívat, služby dopravce Česká pošta máme velkou novinku. Tou je podpora napojení našeho řešení na API České pošty, což znamená, že je možné data odesílat [...]

26.7.2018 - Nové funkce řešení Objednávky skladem!

Doplnění tiskové sestavy Chybějící položky. U objednávek, které prozatím není možné expedovat, tato tisková sestava zobrazí soupis chybějících položek, včetně počtu kusů. Na tom základě je ihned jasné, které zboží je zapotřebí zajistit, aby bylo [...]


zobrazit starší aktuality rss