Home > Nadstavbová řešení > Notifikace (SMS, Mail) – SK verze

Notifikace (SMS, Mail) – SK verze

Pomocí modulu Notifikace lze rozšířit většinu běžných agend systému POHODA o možnost odesílání e-mailů nebo SMS zpráv přímo z konkrétního dokladu v dané agendě.

V systému jsou definovány šablony, pomocí nichž jsou notifikace odesílány. Na tyto šablony je založena nová uživatelská agenda Notifikace, kde je možné šablony spravovat. S využitím proměnných může do konečné zprávy uživatel kromě statického textu vkládat i údaje z odesílaného dokladu. Pro každou agendu je definován seznam šablon. Modul také udržuje historii odeslaných notifikací.

Co s uživatelskou agendou Notifikace získáte?

 • Zákazník bude prostřednictvím notifikací ihned informován o aktuálním stavu zakázky
 • Zrychlení vyřízení sdělení pomocí předdefinovaných šablon
 • Hromadné zasílání reklamních zpráv vybraným zákazníkům
 • Historie odeslaných notifikací ve vlastní agendě
 • Napojení na několik SMS providerůSmartsms.sk, NeoGate.cz

Šablony

Doprogramována vlastní uživatelská agenda Notifikace, pomocí které lze definovat jednotlivé šablony pro odesílání zpráv. Text šablony může být statický, ale lze využít i proměnných (číslo dokladu, částka, variabilní symbol atd.), navíc také volitelný parametr (číslo na obchodníka vyřizujícího zakázku atd.).

Každá šablona může být odeslána pod vlastním telefonním číslem nebo e-mailem. Jako položky šablon se historicky archivují všechny notifikace, které byly kdy dle dané šablony odeslány, včetně informací o čase, uživateli, dokladu atd.

Agenda SMS šablony

 Historie notifikacíNotifikace z Vydané faktury

Implementace v agendách systému POHODA

Systém odesílání notifikací lze aktivovat v kterékoliv agendě umožňující rozšíření pomocí volitelných parametrů. Pro každou konkrétní agendu je pak definován vlastní seznam šablon, jež lze v agendě použít (např. pro faktury se odesílají jiné notifikace než pro reklamace či objednávky).

Na vytvořeném dokladu může uživatel zvolit šablonu a při uložení spustí proces odesílání zprávy. Dle šablony je poté vygenerován text konkrétní zprávy a koncept uložen jak k dokladu, tak do historie použití šablony.

 • Telefonní číslo – jako telefonní číslo zákazníka je ve výchozím nastavení použito číslo mobilního telefonu uvedené v adresáři. Je ale možné použít i číslo zadané přímo na vybraném dokladu.
 • E-mail – jako e-mail zákazníka je ve výchozím nastavení použit e-mailový kontakt uvedený v adresáři. Je však možné použít i e-mail zadaný přímo na vybraném dokladu.
 • Informace o odeslání – u zprávy zpracované systémem a odeslané ke zpracování se objeví datum a čas odeslání. V případě neúspěšného odeslání nebo třeba chybějícího telefonního čísla se místo textu zprávy v dokladu zobrazí informace o konkrétním problému.
 • SMS brány – SMS zprávy jsou odesílány přes SMS brány několika providerů – SmartSMS.sk, NeoGate.cz – v případě potřeby je samozřejmě možné využít jiné brány.

Příklad použití

 1. Zákazník eshopu chce být informován o stavu své zakázky na mobil nebo e-mailem a uvedl spolu s objednávkou telefonní číslo mobilního telefonu nebo svůj e-mail.
 2. Zaměstnanci společnosti přijatou objednávku zpracují a zákazníkovi jednoduše přímo z dokladu zašlou SMS zprávu popř. e-mail o tom, že jejich objednávka číslo XY v hodnotě XX byla právě zpracována a během dalšího dne tedy mohou počítat s doručením na požadovanou adresu. Text šablony je uživatelsky libovolný a lze mít šablon několik. Přičemž typ šablony se volí před uložením dokladu.
 3. Ve chvíli uložení dokladu dojde k automatickému odeslání SMS zprávy i e-mailu.

Ceník řešení

Modul Pořizovací cena Roční servis*
Licence řešení Notifikace (SMS + Mail) 510,-EUR 102,-EUR
Vzdálená základní instalace řešení do 1 účetní jednotky v max. rozsahu 2h, individuální práce nad rámec jsou zpoplatňovány sazbou „práce programátora“ dle platného ceníku služeb) 86,-EUR 0,-

*Pozn. Specifikace služby Servis najdete zde.

Řešení dostupné pouze pro Informačním systém:

Další návrh/tip pro vás:

Máte zájem řešení ještě více automatizovat přesně podle vašich potřeb?

Na míru vám řešení modifikujeme tak, aby se maximálním způsobem zautomatizovaly procesy související s generováním balíků, které jsou typické pro vaši společnost.

Nabízíme vám např. možnost výběru typu dopravce a způsobu dopravy na základě informací, které máte již ve vašem e-shopu, generování balíkové soupisky po zkontrolování objednávky skladníkem a mnoho dalšího.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

*Všechny ceny uvedeny v EUR a bez DPH

*Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.sk
www.pohodaplus.sk


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss