Home > Datové terminály > Soukromý: BHIT KOMPLEX > Popis řešení – více

Popis řešení – více

Systém BHIT KOMPLEX
Datové terminály pro ekonomický a informační systém Pohoda

    

    

    

Mobilní terminál CPT-9470CE
BHIT KOMPLEX je komplexní modulární systém určený pro společnosti, mající jeden nebo více skladů, v jejichž provozu je kladen důraz na rychlost a možnosti provádění skladových operací. Jeho hlavní silou je kombinace možností datových terminálů s čtečkou čárových kódů a konfigurovatelné offline architektury dávkového přenosu dat. Software Komplex je přednostně vyvinut pro spolupráci s ekonomickým a informačním systémem Pohoda společnosti Stormware. Podporuje všechny verze Pohody, které mají skladovou evidenci, včetně Pohody SQL, E1. S informačním systémem Pohoda software komunikuje výhradně pomocí XML brány – standardní rozhraní doporučované a zaručené společností Stormware. Mezi jeho typické činnosti patří tvorba dokladů a inventarizace skladových zásob a majetku. Vytvořené doklady  je možné také tisknout přímo z terminálu na A4 nebo paragonové tiskárně. Odesílat je možné za pomoci připojení k Internetu, místní síti, případně pomocí wi-fi nebo GPRS.

Screenshoty

        
Více obrázků….        

Použití systému, princip fungování
Jde o off-line systém, tj. data jsou synchronizovaná se systémem Pohoda na vyžádání uživatele a to pomocí několika způsobů přenosu dat – kabelem nebo Wi-Fi popř. GPRS pomocí připojení na Internet skrze mobilního operátora. S terminálem je možné vytvářet běžné doklady a provádět inventury. Uživatel může jednotlivé doklady odeslat do Pohody ihned, jakmile je v dosahu připojení k infrastrukutře.

Výhody:

    oproti on-line řešení, nemusí být bezdrátový terminál stále spojen s databází informačního systému, tudíž obsluha není závislá na dostupnosti a kvalitě připojení, například pomocí Wi-Fi, neboť zajistit kvalitní signál Wi-Fi sítě může být v provozu velmi obtížné, ne-li nemožné. Taktéž je umožněn mobilní prodej mimo provozovnu včetně možnosti tisku dokladů přímo z terminálu na mobilní tiskárně,
    pomocí filtrů je možné do terminálu přenášet pouze data, která jsou nutná, případně zakázat přenos dat, která jsou citlivá, např. nákupní ceny,
    systém KOMPLEX využívá přímo v terminálu nejnovější technologii SQL Server Compact Edition, díky které je zajištěno,  že práce s velkým množstvím dat (tisíce skladových karet) nevede ke zpomalení práce uživatele,
    navíc množství dat není omezeno vnitřní datovou kapacitou terminálu, protože ke většině zařízení je možné připojit rychlé datové SD karty s velkou kapacitou.

    Systém je navržen tak, aby bylo možné systém snadno přizpůsobit konkrétní potřebě zákazníka. – Možnosti úpravy na zakázku!

Nevýhody:

    data v terminálu nebo informačním systému nemusí být do doby synchronizace všech terminálů aktuální,
    proces synchronizace dat vyžaduje určitý čas.

Systém KOMPLEX se skládá ze dvou základních komponent – KOMPLEX Server a KOMPLEX Klient.

KOMPLEX Server
Hlavní činností Serveru je zajistit komunikaci systému KOMPLEX s Pohodou pomocí XML brány (garantovaného rozhraní společností Stormware) a zároveň zajistit sehrávání dat s Klienty na terminálech. Skládá se ze dvou základních modulů – Centrála a Pobočka. Modul Centrála je přímo napojený na Pohodu pomocí XML brány. Pomocí filtrů jsou potom připravované balíčky ukládány na modul Pobočka. Typickým použitím filtru může být odstranění nákupní ceny nebo import pouze určitého skladu na konkrétní terminál.
Díky konfigurovatelné přenosové architektuře vytvořené z modulů Centrála a Pobočka je možné zajistit, aby se Klient mohl připojit k Serveru i v místně oddělených pobočkách firmy nebo i přes internet pomocí gprs. Více o možnostech přenosové architektury se můžete dočíst v jejím podrobném popisu zde.
Činnost Serveru je automatická a zpravidla nevyžaduje ovládaní uživatelem.

KOMPLEX Klient
Klient je aplikace, která pracuje v přenosném datovém terminálu. Tato aplikace využívá nejnovější technologie, aby i u off-line řešení byla zajištěna dostatečná rychlost. Je vytvořena pro operační systém Windows CE a Windows Mobile s využitím technologií SQL Server CE a .NET Framework CE. Díky tomu je také zaručena podpora systému do budoucnosti, pokud se datové terminály nahradí novějším typem.

Pomocí přenosného terminálu a aplikace Klient můžete provádět operace:

    zobrazení adres a jejich vložení do dokladu
    zobrazení a použití skladové karty k vytváření dokladů, kontrola ceny a stavu zásob
    obchodní operace – prodejky, faktury, pokladní doklad
    skladové operace – příjemky, výdejky, převodky a inventura
    tisk dokladů na A4: příjemka, výdejka, převodka, prodejka, faktura, dodací list, pokladní doklad
    tisk dokladů na paragon: zjednodušený daňový doklad, daňový doklad, dodací list

Možná architektura přenosu dat

Přehled

Informační systémy:
Pohoda MDB, Pohoda SQL/E1

Terminály:
MC1000, MC3000, MC50, MC70

Platformy terminálů:
Win CE, Windows Mobile

Připojení:
Místní síť (LAN)
Internet

Přenos dat:
USB, RS-232, Wi-Fi, GPRS

Scanner:
1D (velké množství typů)
-postupné snímání zásob
-vyhledávání scannerem,
-rychlé vložení adresy do dokladu

Tisk:
A4
Paragon (75mm, 40znaků)

Hardwarová klávesnice:
Číselná
Alpha bez diakritiky
Funkční

Grafická klávesnice:
Česká s diakritikou
Česká s diakritikou + mouse gestures

Grafický navigátor

Kalkulačka

Import/Export dat:
Automatický – přednastavitelný
XML datové balíčky
Šifrovaný přenos datových balíčků (SSL)
Údaje včetně diakritiky

Základní moduly:
Adresář
Zásoby včetně prodejních cen
Výběr skladu
Střediska
Činnosti
Zakázky

Doklady:
Příjemky
Výdejky
Převodky
Prodejky
Faktury vydané
Pokladní doklady (k Faktuře vydané – hotově)
Přijaté/Vydané objednávky (nelze kombinovat)
Vykrývání dokladů

    …………..     Sklady:
Zásoby
Výrobní čísla
Šarže + datum expirace
Textové položky

Inventury:
Po skladech
Po členěních
Váženou nákupní cenou
Nákupní / Prodejní cenou
Nulovou cenou
Pouze zkontrolovaných zásob
Všech zásob ve skladu/členění
Inventura více terminály (skupinou)

Číselné řady:
Definované v terminálu

Slevy:
Na celý doklad (Prodejní ceny)
Na jednotlivé položky

Tiskové sestavy:
Příjemka (A4)
Výdejka (A4)
Převodka (A4)
Prodejka (A4)
Prodejka do 10 000,- (Paragon)
Prodejka nad 10 000,- (Paragon)
Faktura (A4)
Dodací list (A4)
Dodací list (Paragon)
Pokladní doklad (A4)

Další možnosti:
Sdružování položek
Zaokrouhlování dokladu
Kontrola množství zásoby na skladě
Zakázání zobrazovat evidované
množství v Inventuře
Editace dokladu
Smazání dokladu
Okamžité odeslání dokladu
Předdefinované šablony
Heslované menu

Aktuálně připravujeme

    Zvyšování stability a rychlosti systému
    Nový a rychlejší typ terminálu MC3100
    Vytváření a editace Adres nebo Zásob přímo v terminálu
    Podpora prodejních cen vedených sDPH
    Zaznamenávání historie změn dokladů
    Povely pomocí čtečky (sejmutím kódu)
    Vylepšení šablon dokladů
    Menu pro snazší ovládání formulářů

Popis řešení │ Typické nasazení │ Hardware │ Ceník – KOMPLEX │ Ke stažení


Aktuality

15.3.2024 - BaseLinker EXPO 2024

Dne 4. 4. 2024 nás najdete ve stánku B21 na BaseLinker EXPO v Cubex Centru v Praze. Jedná se o výjimečnou akci svého druhu, na které Vás rádi uvidíme. Bližší informace o akci najdete na: […]

18.8.2023 - Nový cenový model

U některých nadstavbových řešení nově nabízíme kromě nákupu daných licencí řešení i možnost jejich pronájmu. Při prvotním pořízení máte tedy nyní na výběr, zda si licenci řešení koupíte, nebo zda si ji budete pronajímat formou […]

1.3.2023 - Novinky v Dopravě – nově podporovaní dopravci

Do řešení Doprava jsme za poslední dobu doprogramovali podporu několika dalších dopravců Jedná se o: Cargus, Fan Courier, Mondial Relay a Gibon delivery Aktuální seznam podporovaných přepravců najdete na Doprava


zobrazit starší aktuality rss